h

Nieuws uit 2008

14 augustus 2008

Fractievoorzitter Stekelenburg spreekt in buurthuis Kerkveld over arbeidsmigratie

Vrijdag 3 oktober organiseert de Alfred Mozer Stichting een manifestatie in Nieuwegein met als thema de nieuwe landen van de Europese Unie, arbeid en solidariteit. Tijdens deze bijeenkomst zal Hongarije centraal staan en zullen de gevolgen van de uitbreiding van de EU worden besproken. SP fractievoorzitter van Nieuwegein Martijn Stekelenburg zal een bijdrage leveren aan een debat over Hongaren die in Nederland werken.

Lees verder
14 augustus 2008

Kant: ‘Kabinet zet huishoudens in de min’

De dagelijkse boodschappen, benzine, energie, zorg: alles is duurder geworden. Volgens Agnes Kant heeft het kabinet genoeg mogelijkheden om de burger tegemoet te komen. De SP-fractievoorzitter bepleit concrete koopkrachtmaatregelen.

Lees verder
7 augustus 2008

SP Nieuwegein feliciteert 200ste lid!

De SP afdeling Nieuwegein groeit en telt inmiddels 206 leden. Reden voor het dagelijks bestuur van onze afdeling met ons 200ste lid kennis te gaan maken en persoonlijk te feliciteren. Een SP verrassingspakket aan te bieden en natuurlijk een grote bos bloemen.

Lees verder
27 juli 2008

SP Nieuwegein ook actief tijdens zomerreces: SP gaat de wijken in

Sinds vorige week is de gemeenteraad in reces en vinden er geen vergaderingen plaats. Voor de SP betekent dit niet dat er vakantie gevierd wordt. Politiek is iets van alledag en gaat niet alleen over papieren stukken en vergaderingen. Deze zaterdag ging de SP weer de wijken in om op verscheidene winkelcentra in gesprek te gaan met mensen.

Lees verder
12 juli 2008

SP Nieuwegein klust vrolijk verder op Bouwgein

Vandaag was het weer eens tijd om met een aantal mensen de handen uit de mouwen te steken op Bouwgein. Deze nieuw te realiseren bouwspeeltuin komt tot stand door inzet van veel vrijwilligers en daar hoort SP ook aan bij te dragen. Deze dag is er weer een goede slag geslagen en alles wordt in het werk gesteld om de speeltuin zo snel mogelijk klaar te krijgen.

Lees verder
10 juli 2008

Voer samen met de SP actie tegen de afbraak van de zorg!

De AWBZ is één van de verworvenheden van de beschaving. Een moderne sociale maatschappij kan niet zonder zorg voor hen die niet voor zichzelf kunnen zorgen. De AWBZ is een solidaire volksverzekering voor zorg die we allemaal nodig kunnen hebben. De geplande bezuiniging van 800 miljoen op de AWBZ dupeert hen die langdurig op zorg en hulp zijn aangewezen. Nadat de huishoudelijke thuiszorg al over de schutting is gegooid naar de gemeenten, gaat nu ook het mes in ondersteuning en begeleiding van ouderen, chronisch zieken en gehandicapten en en ouders van thuiswonende gehandicapte kinderen. De SP wil zorg en hulp voor mensen die dat nodig hebben behouden, en zal vol de strijd aan gaan met dit kabinet.

Lees verder

Pagina's

U bent hier