h

Nieuws uit 2008

29 april 2008

SP Nieuwegein zamelt geld in voor Armoedeplatform

Aanstaande woensdag staat de SP met een kraam op de vrijmarkt op Muntplein. Daar zullen de SP-ers in gesprek gaan met mensen en tevens is er een grabbelton waarmee geld ingezameld wordt voor het Armoedeplatform.

Lees verder
27 april 2008

SP Nieuwegein helpt mee met bouwspeeltuin Bouwgein

Deze zaterdag stak SP even de handen uit de mouwen op het terrein van de bouwspeeltuin Bouwgein. De actieve Nieuwegeiners die dit prima initiatief begonnen zijn, hopen dit jaar alles klaar te hebben. Het een geweldig initiatief waar veel mensen en bedrijven hun steentje aan hebben bijgedragen. In het fotoverslag zie je wat er allemaal gebeurd is. Het was een vruchtbare dag al is het nog lang niet klaar. We komen snel een keer terug voor de rest.

Lees verder
17 april 2008

SP Nieuwegein stelt vragen over asbest in scholen

Zowel in het radio-1 programma “De Ochtenden” als in een bericht van het ANP van 27 maart 2008, is gemeld dat asbest in scholen de afgelopen jaren zeker tien slachtoffers heeft geëist. Vaak gaat het om conciërges en klussende leerkrachten, die onderhoudswerk hebben verricht in gebouwen en zo met het kankerverwekkende asbest in aanraking zijn gekomen. Die kankerverwekkende vezels zweven na het onderhoud nog maanden vrij rond en worden door leerlingen en leerkrachten ingeademd. SP Nieuwegein stelt aan aantal vragen aan het college van B&W over de asbest in Nieuwegeinse scholen.

Lees verder
17 april 2008

Raad wijst alternatieve begroting Binnenstad af

In de laatste raadsvergadering diende SP een motie in om de financien van het nieuwe Stadshart opnieuw te laten bekijken. Een kritisch rapport van bureau Metrum bracht aan het licht dat de plannen van het stadshart slecht doorgerekend zijn en samenhang missen. SP diende een motie in om duidelijk te krijgen welke risico's Nieuwegein loopt op een financieel debacle.

Lees verder
1 april 2008

SP Nieuwegein kiest nieuwe voorzitter

Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering op maandag 31 maart werd door de leden een nieuwe voorzitter aangewezen. Geraldine Schimmel is vanaf deze avond het aanspreekpunt en verantwoordelijke voor alle activiteiten van de SP in Nieuwegein. Met deze wisseling van de wacht trad Martijn Stekelenburg terug, die zich vanaf nu volop op het politieke werk in de gemeenteraad kan gaan richten. Hij blijft gewoon onderdeel van het bestuur vanuit zijn rol als fractievoorzitter.

Lees verder
30 maart 2008

Meld uw problemen bij de Hulpdienst van SP Nieuwegein

Sinds jaar en dag hebben de meeste SP-afdelingen een Hulpdienst. Bij deze dienst kunt u terecht met uw problemen met verhuurders, uw werkgever, de gemeente of andere overheidsorganen. De medewerkers van de hulpdienst geven informatie en advies of verwijzen door naar mensen die u verder en beter kunnen helpen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier