h

Nieuws uit 2008

30 oktober 2008

PvdA draait, geen uitstel bezuinigingen AWBZ

In de laatste raadsvergadering werd een motie van SP raadsbreed aangenomen, inclusief door de PvdA. De motie pleitte ervoor om de aangekondigde maatregelen voor de AWBZ uit te stellen vanwege de enorme gevolgen van deze wetswijziging. Ook is het compleet onduidelijk hoe gemeenten dit moeten gaan invullen. Vandaag werd bekend dat de PvdA in de Tweede Kamer alsnog akkoord gaat met deze rampwijziging. De PvdA draait weer en wel voor de zoveelste keer.

Lees verder
29 oktober 2008

SP vraagt uw aandacht voor wachttijden regiotaxi

De SP heeft deze week berichten gekregen dat de zogenaamde Regiotaxi soms haar gebuikers erg lang laat wachten op een lift. Ook WMO-clienten worden hierdoor getroffen. SP Nieuwegein wil graag weten wanneer u soortgelijke problemen heeft ondervonden.

Lees verder
27 oktober 2008

Het geheim van Nieuwegein...

De afdeling Nieuwegein van Milieudefensie constateert dat veel Nieuwegeiners, die nabij drukke straten wonen, lawaai-overlast ondervinden. De afdeling vraagt de gemeente om een ambitieus geluidsactieplan zodat het leefklimaat van duizenden Nieuwegeiners verbetert. SP steunt dit initiatief.

Lees verder
27 oktober 2008

Morgenavond spoeddebat Tweede Kamer over omvallen thuiszorginstellingen

Sinds enige tijd speelt er in Nederland een situatie waarin thuiszorginstellingen dreigen om te vallen omdat de tarieven die gemeenten bieden om de huishoudelijke hulp te verzorgen ontoereikend zijn. Ook in Nieuwegein gaat Vitras mogelijk honderden mensen ontslaan. Vanwege alle signalen uit het land wordt er morgenavond een spoeddebat gehouden in de Tweede Kamer. Alle belangstellenden zijn daarbij welkom.

Lees verder
25 oktober 2008

Buurten in de buurt Wijkersloot

In het kader van 'Buurten in de buurt' kwam Tweede Kamerlid Ronald van Raak naar Nieuwegein. Samen met het bestuur en de fractie trok hij door de wijk Wijkersloot. Het buurten is erop gericht om van mensen te weten te komen hoe zij het wonen in hun wijk of buurt beleven. Wat kan er anders? Wat bevalt al goed? SP ging het de mensen vragen. Hieronder: Ronald, Laura, Stef, Herman, Annie en WJ, klaar voor de actie.

Lees verder
23 oktober 2008

Vitras gaat door in IJsselstein tot 2010

Vandaag werd via RTV's U-vandaag bekend dat de gemeente IJsselstein toch doorgaat met het contract met Vitras. Het overleg werd vandaag opnieuw heropend en Vitras heeft ermee ingestemd om verder te gaan met haar activiteiten voor een verhoogd tarief. Deze tariefverhoging is mogelijk binnen het huidige contract. De SP afdelingen IJsselstein en Nieuwegein hebben meegeholpen aan dit succes met hun acties.

Lees verder

Pagina's

U bent hier