h

Hulpdienst

 • Vraagtekens over uw WMO-aanvraag?
 • Ontslag gekregen?
 • Uitkering stopgezet?
 • Problemen met de verhuurder?
 • Bezwaar tegen een gemeentebeschikking?
 • Verdwaald door regeltjes en procedures?
 • Informatie en hulp nodig om onrecht aan te pakken?

Neem dan contact op met de SP-hulpdienst!

Wat doet de SP Hulpdienst?
De medewerkers van de hulpdienst geven informatie en advies of verwijzen door naar mensen die u verder en beter kunnen helpen.

Bijna alle afdelingen binnen de SP hebben een hulpdienst, die heeft naast de hulp aan mensen, ook een politiek doel.  Als er meerderehulpaanvragen over een zelfde onderwerp binnen komen is dat een signaal
dat er iets structureel niet goed zit. Door middel van terugkoppeling naar de politiek kunnen we vervolgens proberen deze zaken op te lossen.

Hoe bereikt u de SP Hulpdienst Nieuwegein?
Stuur een mail aan nieuwegein@sp.nl
of bel: 030 - 75 18 761
Wij nemen dan contact met u op.

Wat doet de hulpdienst voor mij?
U zult begrijpen dat de SP een helpende hand wil bieden, maar geen professionele hulpverleners in dienst heeft. De medewerkers van de hulpdienst kunnen u helpen met de juiste hulpverleners in contact te komen. Ook kunnen zij bemiddelen richting de gemeente of andere instanties.

Wat doet de hulpdienst niet?
Wat de hulpdienst niet kan is verregaande en gecompliceerde problemen in behandeling nemen. Hiervoor zijn instanties te vinden als:

 • maatschappelijk werk
 • schuldhulpverlening
 • de Sociale Advocatuur
 • de Raad van Kerken.

De SP is ook niet in staat om mensen financieel te ondersteunen. Allereerst blijven wij volksvertegenwoordigers. Vanuit die rol zullen wij alle hulpdienstaanvragen beoordelen en uiteindelijk behandelen. Natuurlijk mag u er wel op rekenen dat wij u van advies dienen en doorverwijzen naar relevante instanties.

Nota Bene|
De medewerkers van de hulpdienst nemen niet uw problemen over, ook van u zelf worden inspanningen verwacht om tot oplossingen te komen.
Wanneer u hiertoe aanleiding geeft, zullen de medewerkers u wijzen op uw persoonlijke instelling en uw houding als die de weg naar oplossingen
kunnen verbeteren of verkorten.

U bent hier