h

Nieuws uit 2008

29 september 2008

Maak kennis met de Klimaatheld van Milieudefensie!

Milieudefensie is momenteel druk bezig een nieuwe impuls te geven aan de Klimaatwetcampagne, die door een brede coalitie van maatschappellijke organisaties, én door de SP wordt ondersteund. Ontdek wie de Klimaatheld is en lees verder!

Lees verder
25 september 2008

SP biedt college van B&W buurtprogramma aan: De buurt, de schaal van de toekomst

De gemeente besliste deze week over de voortgang van de uitwerking van de zogenaamde structuurvisie. Deze visie moet aangeven wat er staat te gebeuren met Nieuwegein tussen nu en 2025. Het college kwam met allerlei hoogdravende plannen die nauwelijks met de inwoners zijn afgestemd, dat moet anders.

Lees verder
25 september 2008

gewijzigde APV: Bedelen en flyeren toegestaan?

Gisteravond stond op de agenda van de gemeenteraad een zogenaamd 'snoeiplan' waarmee onnodige regels worden geschrapt. De gemeente is van mening dat een groot aantal regels geen toepassing meer hebben en vandaar het snoeiplan om deze op te ruimen. SP juicht het terugdringen van onnodige bureaucratie toe maar had enkele aanmerkingen op de nota. Uiteindelijk diende de fractie een tweetal wijzigingsvoorstellen in ter aanpassing van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Lees verder
16 september 2008

SP presenteert plannen voor wonen in buurten en wijken

“Het gaat slecht met de publieke sector. De problemen bijvoorbeeld in onderwijs en zorg stapelen zich op. Mensen zijn nummers geworden, de menselijke maat is zoek, de bureaucratie vreet tijd en geld. Willen we weer trots kunnen zijn op de publieke sector dan zal het allemaal kleinschaliger moeten. De schaal van de buurt is buitengewoon geschikt om onderwijs, zorg, ouderenopvang, arbeidsbemiddeling en opvoedingsondersteuning te organiseren. In een levendige buurt met voldoende voorzieningen, waar mensen elkaar kennen en tegenkomen, wordt de betrokkenheid op de buurt en medebewoners groter.” Dat is de kern van het pleidooi van Agnes Kant in het nieuwe SP-plan De buurt, de schaal van de toekomst.

Lees verder
15 september 2008

SP Afghanistan-avond in Amersfoort

Sinds juni zijn een aantal Kamerleden, onder wie Farshad Bashir, die in Afghanistan werd geboren, Krista van Velzen, Harry van Bommel en Remi Poppe bezig met een Afghanistan-tour. Gedurende een aantal avonden op verschillende plekken in het land zetten zij uiteen wat de huidige situatie is in het land en wat er zou moeten gebeuren.

Lees verder
31 augustus 2008

Bouwen in Rijnenburg?

De SP is nooit warmgelopen voor bouwen in Rijnenburg. Als laatste groene buffer tussen Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein is Rijnenburg van grote natuurlijke- en cultuurhistorische waarde. In dit laagstgelegen deel van de provincie Utrecht zorgt de waterhuishouding voor veel complicaties. De polder is belangrijk voor waterberging, waardoor bouwen in hoge dichtheden onmogelijk is en het gevaar bestaat dat de woningen al gauw te maken krijgen met wateroverlast.

Lees verder

Pagina's

U bent hier