h

Nieuws uit 2008

23 oktober 2008

Motie SP aangenomen over uitstellen AWBZ maatregelen

In de raadsvergadering van vanavond werd een motie aangenomen van de SP die er voor pleit om de snelle invoering per 1 januari 2009 van het AWBZ maatregelenpakket tegen te gaan. Wanneer deze volgende kille bezuiniging er door komt, zullen ongeveer 200.000 mensen in de problemen kunnen komen. Het wordt moeilijker om zorg te krijgen en dat treft zoals altijd de mensen mensen die al toch vaak al weerloos zijn. SP verzekerde de raad dat dit niet mag gebeuren.

Lees verder
22 oktober 2008

SP dient motie in voor behoud arbeidsvoorwaarden voor medewerkers Vitras/CMD

Vanavond zal de SP in de raadsvergadering een voorstel indienen om van de raad en het college te eisen dat de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers die overgaan naar een andere nog onbekende organisatie, worden gegarandeerd. Het risico bestaat dat de thuiszorgers onder een lagere CAO zouden moeten werken. Dit mag niet gebeuren zo vindt SP. Het voorstel dient de bestuurders van Nieuwegein ervan te overtuigen dat de thuiszorgmedewerkers een pluim verdienen en geen salarisvermindering!

Lees verder
10 oktober 2008

SP: Maak de WSW beter!

Begin oktober kwam 'de commissie de Vries’ met een advies voor de regering over de toekomst van de sociale werkvoorziening. De Tweede Kamer moet daar nog over beslissen. Binnenkort gaat de SP Nieuwegein op bezoek bij de PAUW-bedrijven die de WSW uitvoeren voor een aantal gemeenten in onze regio. Voorafgaand aan dat bezoek hoort de SP hoort graag jouw mening.

Lees verder
10 oktober 2008

SP komt met enquete over koopkracht

De derde editie van de ZO krant bevat een enquete over de koopkracht van alle Nederlanders. Omdat de regering al jaren het zoet na het zuur beloofde, is het hoog tijd onze bestuurders te laten weten hoe het er nu echt voorstaat. Naast de enquete in de ZO krant zullen SP-ers bij u aanbellen en u kunt ons op straat tegenkomen waar we de krant verspreiden. Ook u krijgt de kans aan te geven dat het inleveren nu echt voorbij moet zijn! Klik op de foto hieronder voor meer informatie.

Lees verder
8 oktober 2008

PvdA steunt buurtenplan van SP

Gisteren in een extra commissievergadering waarin de structuurnota op de agenda stond, zegde de PvdA haar steun toe aan het buurtenplan dat de SP recentelijk aanbood aan het college van B&W. De SP-fractie is erg blij met deze handreiking en noemt het een 'historische stap'. Het buurtenplan van SP geeft een visie op de toekomst van Nieuwegein en stelt de leefbaarheid en het welzijn in wijken en buurten boven betonnen projecten.

Lees verder
5 oktober 2008

Vitras exit in Nieuwegein voor thuiszorg

De gemeente Nieuwegein en Vitras beeindigen het contract hulp in de huishouding per 1-1-2009. De gemeente neemt zonodig de regie nu zelf in hadden. Reden: de vergoeding voor de uit te voeren thuiszorg is te laag voor Vitras om de exploitatie rond te krijgen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier