h

Nieuws uit 2018

20 december 2018

Nieuw SP commisselid geïnstalleerd

Foto: SP

13 december j.l. werd Menno Uphoff voor de SP in de gemeenteraad geïnstalleerd als commissielid. Menno, geboren en getogen in Vreeswijk, is een op en top SP’er die zich wil inzetten voor alles en iedereen die door het neoliberale hak- en breekbeleid aan zijn of haar lot is overgelaten.

Lees verder
2 december 2018

Pensioen strijd: iedere maand actie!

Nu het kabinet het pensioenakkoord geblokkeerd heeft werd er op 1 december in Utrecht een bijeenkomst georganiseerd met de vraag hoe nu verder met het pensioen en wat te doen om een fatsoenlijke oude dag voor iedereen voor elkaar te krijgen.

Lees verder
26 november 2018

TIJD VOOR RECHTVAARDIGE PENSIOENEN!

KOM NAAR DE BIJEENKOMST OP 1 DECEMBER A.S. IN UTRECHT

Het kabinet heeft het pensioenakkoord geblokkeerd. En dat is schandalig.
SP-Kamerlid Bart van Kent nodigt u daarom uit voor een bijeenkomst over
onze pensioenen. Hoe denkt u dat het nu verder moet met onze pensioenen? Wat vindt u van de plannen van het kabinet? Hoe zorgen we voor een fatsoen-lijke oude dag voor iedereen? Die vragen gaan we met elkaar beantwoorden op 1 december tussen 14:00 en 16:00 uur in de Utrechter.

Lees verder
19 november 2018

OVERLAST IN WIJKERSLOOT: SP HOUDT ENQUETE

De SP heeft zaterdag  17 november j.l. in de wijk Wijkersloot een enquete gehouden nav klachten in de buurt over overlast.
Dit komt volgens de bewoners doordat er sprake is van het veelvuldig  onderverhuren en  splitsen van woningen. Waarbij de vraag kan worden gesteld in hoeverre dat allemaal is toegestaan.

Lees verder
6 november 2018

SP spreekt zich uit tegen te veel hoogbouw in stadscentrum

Foto: SP

Afgelopen week werd er in de gemeenteraad gesproken over het zogenaamde Koersdocument City. Hierin staan de plannen op hoofdlijnen voor het stationsgebied en de ontwikkeling van woningbouw in het westelijke deel van het centrum, waar vroeger de markt was. In tegenstelling tot wat er in het AD stond, heeft SP tegen deze plannen gestemd. SP wilde garanties dat er niet te veel hoogbouw komt in het stadshart. Omdat dit voorstel van SP het niet haalde, stemde de fractie tegen het koersdocument.

 

Lees verder
5 november 2018

Statenverkiezingen werpen hun schaduw vooruit

Op 20 maart 2019  zijn de Provinciale Statenverkiezingen. Belangrijk, niet alleen in verband met het bestuur over de provincie, maar ook omdat de nieuwe Provinciale Staten op hun beurt later weer de Eerste Kamer (Senaat) kiezen.En die is onmisbaar voor het kabinet om wetten aangenomen te krijgen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier