h

Bestuur

Caroly van Oostendeafdelingsvoorzitter, email
"Rond 2000 ben ik onder de enthousiasmerende invloed van een vriend lid geworden van de SP in Amsterdam, maar ben ik pas in Zaandam en Rotterdam écht actief geworden. Als afdelingsvoorzitter wil ik in Nieuwegein graag bijdragen aan een sociale economie die niet gebaseerd is op winstmaximalisatie en concurrentie, maar op wederzijdse hulpvaardigheid. Mijn grote inspirator David Harvey noemt dit ‘revolutionair humanisme’, en dit past uitstekend bij de SP."

Erwin vd. Bosch - secretaris Tel. 06 - 20 07 30 86, email
"De maatschappij kan en moet veel socialer! Hier wil ik graag actief aan bijdragen, met name in Nieuwegein, de plaats waar ik heel mijn leven al woon. Naast de bestuursfunctie als secretaris, ben ik ook lid van het SP Actieteam dat regelmatig op straat te zien is".

Addie Peek - penningmeester  Tel. 06 - 48 47 05 86, email
"Ik ben lid van de SP omdat het anders en vooral menselijker kan. Ik ben ook actief binnen het Actieteam en de SP hulpdienst. Daarnaast ben ik als vrijwilliger beheerder bij Dorpshuis Fort Vreeswijk (buurthuis in zelfbeheer van bewoners van de wijk). Van beroep ben ik administrateur; een 'boekhouder' met het besef dat het grootste kapitaal mensen zijn, wat nogal eens vergeten wordt in de huidige maatschappij".

Annie van den Heuvel - fractievoorzitter, bestuurslid
Tel. 06-50 68 58 86, email
"Ik ben al heel lang actief voor de SP in Nieuwegein. Als ik hoor dat 20% van de mensen 80% van het vermogen in handen hebben in Nederland blijft er dus maar 20% over voor 80% van de mensen. Deze kloof wordt alleen maar groter en daardoor wordt het tijd om de koek eerlijker te gaan verdelen.  Jammer genoeg lijkt het ook of deze zelfde  groep rijken het steeds meer voor het zeggen krijgt in Nederland. Laten we met elkaar ervoor zorgen dat niet steeds de klappen vallen bij de sociaal zwakkeren, chronisch zieken of gehandicapten. Ik ben zeker niet tegen rijkdom maar wel tegen armoede.

Harry Kemper - algemeen bestuurslid  Tel. 06 – 34 32 69 85, email
"De SP is voor mij de enige partij die oog heeft voor de sociaal zwakkere medemensen. Het is de partij die zich verzet tegen het neoliberalisme en wil dat verdere afbraak wordt gestopt.
Het is dan ook de enige linkse partij in Nederland. Ik wil strijden tegen de afbraak van de zorg, de abnormale hoge huren en de ongelijkheid in ons land. Daarom kan ik mij vinden in het beginselprogramma van de SP: menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit.

 

 

 

 

 

U bent hier