h

Bestuur

Hasan Inekçi - afdelingsvoorzitter
Tel. 06 - 41 42 25 03, email

"Mijn naam is Hasan Inekçi en ik werk als buschauffeur bij Qbuzz in Utrecht. Nieuwegein is gebaat bij een sociaal en menselijk beleid. De SP is een partij die dat probeert waar te maken".

 

 

 

Erwin vd. Bosch - secretaris 
Tel. 06 - 20 07 30 86, email

"De maatschappij kan en moet veel socialer! Hier wil ik graag actief aan bijdragen, met name in Nieuwegein, de plaats waar ik heel mijn leven al woon. Naast de bestuursfunctie als secrataris, ben ik ook lid van het SP Actieteam dat regelmatig op straat te zien is".

 

Addie Peek - penningmeester 
Tel. 06 - 48 47 05 86, email

"Ik ben lid van de SP omdat het anders en vooral menselijker kan. Ik ben ook actief binnen het Actieteam en de SP hulpdienst. Daarnaast ben ik als vrijwilliger beheerder bij Dorpshuis Fort Vreeswijk (buurthuis in zelfbeheer van bewoners van de wijk). Van beroep ben ik administrateur; een 'boekhouder' met het besef dat het grootste kapitaal dat er is mensen zijn, wat nogal eens vergeten wordt in de huidige maatschappij".

Annie van den Heuvel - fractievoorzitter, bestuurslid
Tel. 06-50 68 58 86, email

Foto: SP
"Ik ben al heel lang actief voor de SP in Nieuwegein. Als ik hoor dat 20% van de mensen 80% van het vermogen in handen hebben in Nederland blijft er dus maar 20% over voor 80% van de mensen. Deze kloof wordt alleen maar groter en daardoor wordt het tijd om de koek eerlijker te gaan verdelen.  Jammer genoeg lijkt het ook of deze zelfde  groep rijken het steeds meer voor het zeggen krijgt in Nederland. Laten we met elkaar ervoor zorgen dat niet steeds de klappen vallen bij de sociaal zwakkeren, chronisch zieken of gehandicapten. Ik ben zeker niet tegen rijkdom maar wel tegen armoede."

Ans Bontrop - algemeen bestuurslid
Tel. 06 - 45 91 47 32, email

"Mijn naam is Ans Bontrop - van der Quast en ik ben lid van de SP sinds 1976. De laatste jaren ben ik onder meer actief in het actieteam en nu dus ook in het bestuur als algemeen bestuurslid. De belangrijkste rol die ik hierin wil vervullen, is het meedenken en aandragen van nieuwe ideeën, zodat we de mooie en actieve SP-afdeling Nieuwegein verder kunnen voortzetten en uitbouwen".

Emile Grivel - algemeen bestuurslid
Tel. 06 - 81 60 41 73, email

"Voor mij is de SP de enige partij die zich echt links mag noemen en opkomt voor iedereen die in onze maatschappij de dupe is of wordt van het neo-liberalisme. Ik meen dan ook dat voor een echte sociale en rechtvaardige samenleving de SP onmisbaar is."

 

Harry Kemper - algemeen bestuurslid
Tel. 06 – 34 32 69 85, email

Foto: SP
"De SP is voor mij de enige partij die oog heeft voor de sociaal zwakkere medemensen. Het is de partij die zich verzet tegen het neoliberalisme en wil dat verdere afbraak wordt gestopt.
Het is dan ook de enige linkse partij in Nederland. Ik wil strijden tegen de afbraak van de zorg, de abnormale hoge huren en de ongelijkheid in ons land. Daarom kan ik mij vinden in het beginselprogramma van de SP: menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit"

 

 

 

 

 

U bent hier