h

Bestuur

'DE ONDERSTE STEEN BOVEN'!

Foto: SP

Frank van den Heuvel- afdelingsvoorzitter, email
"Voor een meer betrouwbare overheid willen we meer gewone mensen in de politiek en zorgen dat de gemeente beter naar mensen luistert. De
gemeente is er voor ons, maar er zal nog veel moeten gebeuren om ervoor
te zorgen dat de gemeente ook de belangen van haar bewoners voorop
stelt. Door in de raad het gesprek aan te gaan bereiken we veel. Actie
van de straat en uit de buurten hebben we hard nodig om in de raad druk
uit te kunnen oefenen"

Tanja de Haan - penningmeesteremail
"Een maatschappij die hart heeft voor de zwakkeren, een maatschappij die zorg geeft aan diegenen die zorg nodig hebben, een maatschappij die de mensen steunt die onze steun nodig hebben, een maatschappij die oog heeft voor het milieu en het welzijn van mens en dier, dat zijn een aantal punten van een maatschappij die sociaal is. Dat is mijn droom-maatschappij. Je dromen kun je waarmaken, maar daar moet je wel voor knokken want het gaat niet vanzelf. Met dat knokken zit ik bij de SP helemaal goed en daarom ben ik naast lid van het actieteam en commissielid ook als penningmeester toegetreden tot het bestuur van SP Nieuwegein".

Foto: SP

Bianca Jansen - organisatie secretaris, email
"Ieder mens verdient gelijkwaardige en eerlijke kansen. Mensen in kwetsbare posities moeten ondersteund - en de meest kwetsbaren weer in hun kracht geholpen - worden. Want je kracht en je talent, dát is wie je bent! Voor een menswaardige, eerlijke en inclusieve maatschappij. En daarom ben ik lid van de SP!"

Foto: SP

Jef Heuvelmans - algemeen bestuurslid, email
"Mijn naam is Jef Heuvelmans, 63 jaar oud. Ik ben sinds mijn 17e politiek actief. Ik ben in Amsterdam gaan studeren. Tijdens mijn studie mocht  ik ook studenten-vertegenwoordiger en bestuurslid zijn. Toen ik ging werken werd ik actief bij de vakbond (uiteindelijk als kaderlid) en in de (departementale) medezeggenschap. Na een tijd in Rusland (4 jaar) gewoond te hebben vanwege een project in de landbouw en in de veeteelt kreeg ik, terug in Nederland, 3 jaar geleden de kriebels weer en ben in de SP fractiecommissie beland. Dat vind ik leuk werk. Nu dit even niet meer speelt heb ik me kandidaat gesteld voor het partijbestuur. Als gewoon bestuurslid, dus manusje voor van alles :-). Mijn primaire doel nu is om zo toch invloed te blijven uitoefenen op wat speelt in Nieuwegein."

Foto: SP

Dymph van Lieshout - algemeen bestuurslid, email
"Ik ben een vrouw van 70 en als volwassene altijd verbonden aan de SP. Nu het niet zo goed gaat wil ik mij inzetten, zodat de afdeling Nieuwegein weer actief en vuurrood zal zijn."

U bent hier