h
30 mei 2019

De raad van Nieuwegein laat de inwoner weer eens zitten

De gemeenteraad van Nieuwegein vergaderde op 29 mei over een advies aan Utrecht aangaande het Energielandschap Rijnenburg en Reijerscop. Er lag een advies waarin alle geluiden uit de raad en samenleving werden weergegeven. Ook de grote weerstand tegen windmolens stond er netjes in. Met stevige randvoorwaarden voor windmolens.
Lees verder
27 mei 2019

RAAD VAN NIEUWEGEIN ACCEPTEERT VERNIETIGEN ECOLOGISCH GROEN OP AMPEREBAAN

Raadslid Frank van den Heuvel opent het spoeddebat over de groenstrook

Gisteravond tijdens de raadsvergadering diende de SP in Nieuwegein een motie in om het vernietigen van een groenstrook op de Amperebaan terug te draaien. Na een lang debat haalde de motie het niet waarmee ten onrechte de groenstrook geannexeerd blijft. Het college verdedigde haar keuze door te stellen dat zij dit buiten de raad om gewoon kan doen. Wat de SP betreft is de raad eerst meermalen genegeerd en nu in slaap gesust in dit dossier.

Lees verder
7 mei 2019

Campagne voor Europarlement van start

Foto: SP

Deze zaterdag ging de campagne voor de Europese verkiezingen van start. Op City Plaza werden de bekende sponzen uitgedeeld en ging men met de mensen in gesprek. Lees meer over de speerpunten voor deze campagne.

Lees verder
2 mei 2019

SP NIEUWEGEIN STELT VRAGEN OVER ANNEXATIE GROENSTROOK OP PLETTENBURG

Foto: SP

De SP in Nieuwegein stelt deze week schriftelijke vragen aan het college van B&W over de annexatie van een groenstrook, onderdeel van de ecologische verbindingszone. Het gaat om een groenstrook achter het pand van aannemer Scholman op de Morsebaan. deze strook blijkt al geruime tijd vernield te zijn.

Lees verder
1 mei 2019

SP verwent medewerkers Vluchtelingenwerk met taart op de dag van de arbeid

Foto: SP
Op de dag van de arbeid biedt de SP in Nieuwegein altijd een taart aan, aan een beroepsgroep die het verdient in het zonnetje gezet te worden. Dit jaar viel de eer toe aan de medewerkers van Vluchtenlingenwerk op de Luifelstede. De SP is erg blij met hun jarenlange inzet voor onze statushouders. Mensen die vluchten voor geweld hebben goede ondersteuning nodig. Bij Vluchtelingenwerk Nieuwegein weten ze prima wat er van hen verwacht wordt. Lees verder
26 april 2019

De waanzin van integriteitstrainingen

Foto: SP

De afgelopen week was er weer eens een raadsbijeenkomst over integriteit. Op zichzelf een belangrijk onderwerp natuurlijk. Sinds enige tijd wordt van burgemeesters verwacht dat ze eens per jaar met de raad in gesprek gaan over integriteit. De hoop kennelijk van de minister is dat hierdoor de integriteit gaat toenemen. Na de vorige bijeenkomst had ik besloten hier niet meer heen te gaan. Ik zal even uiteenzetten waarom niet!

Lees verder
19 april 2019

SP stelt vragen over uitblijven subsidie voor Sociaal Juridisch Servicepunt

Foto: SP

Vandaag stelde de SP in Nieuwegein schriftelijke vragen over de aangevraagde subsidie voor het Sociaal Juridisch Steunpunt (SJS) van MOvactor en Vitras. Het steunpunt dat als voorportaal fungeert voor de sociaal raadslieden, is een groot succes, maar dreigt daaraan zelf tenonder te gaan als er niet meer professionele ondersteuning voor komt. Uit de vrijwilligers die het grootste deel van de uitvoering dragen, kwam dit signaal. 

Lees verder
9 april 2019

college zal mogelijkheden voor register van betrouwbare kamerverhuurders overwegen

Enige tijd geleden stelde de SP schriftelijke vragen naar aanleiding van het rapport 'In de aap gelogeerd' waarmee woonoverlast aan de kaak gesteld werd. In de vragen stelde raadslid Frank van den Heuvel een openbaar register aan de orde waarmee kamerhuurders kunnen controleren of een potentiele verhuurder betrouwbaar is. Deze mogelijkheid wordt meegenomen in het beleidsvoorstel dat later dit jaar aan de raad wordt voorgelegd. 

Lees verder
28 maart 2019

SP Nieuwegein steekt stokje voor slecht afvalbeleid

Foto: Baukje Hiemstra

Inwoners van Nieuwegein kunnen opgelucht ademhalen, er is een keer naar  ze geluisterd. Het afgelopen jaar heeft de SP in samenwerking met CU en VVD gestreden tegen het voorgenomen zogenaamde omgekeerd inzamelen. Het wijzigingsvoorstel (amendement) dat SP donderdag 28 maart met groot succes indiende samen met een aantal andere partijen, draagt de gemeente op om van koers te veranderen. Het restafval en plastic mogen straks weer bij elkaar en er komen geen ondergrondse containers.

Lees verder
16 maart 2019

Campagne: de laatste loodjes....

Foto: SP

Vorige week het Muntplein en bij de grootgrutter Nettorama, afgelopen zaterdag hartje stad. City Plaza. Folders, SPonsjes, geSPrekken.

Lees verder

Pagina's