h

'DE ONDERSTE STEEN BOVEN'!

17 juli 2020

5 September: Kom in actie voor de zorg!

Foto: SP

Het is tijd voor actie. Actie voor de zorg. Want onze zorgverleners verdienen meer dan alleen applaus. De coronacrisis heeft nog eens onderstreept hoe belangrijk goede zorg is.
Ook zijn er de  komende tijd veel meer mensen nodig die in de zorg
willen werken zodat goede zorg voor iedereen gegarandeerd kan blijven en de werkdruk omlaag kan. Zorgverleners verdienen meer waardering: een beter salaris en meer zeggenschap over hun werk.

Lees verder
14 juli 2020

Mitros zwicht voor protest tegen huurverhogingen

Foto: SP

Deze week werd bekend dat Mitros gezwicht is voor het protest tegen de huurverhogingen van bewoners op het Nijpelsplantsoen. Er werden honderden handtekeningen opgehaald en SP hield een enquete waaruit bleek dat eigenlijk de meeste bewoners de jaarlijkse huurverhogingen afkeurden.

Lees verder
10 juli 2020

Bewoners Apolloburg melden ernstige vervuiling

Afgelopen week heeft de SP een bezoekje gebracht aan het flatcomplex aan de Apolloburg. Aanleiding waren klachten over toenemende overlast door vervuiling.

Lees verder
5 juli 2020

SP dient voorstel in tegen huurverhoging Nijpelsflats

Foto: SP

De SP diende afgelopen week een motie in om de huurverhogingen aan het Nijpelsplantsoen (tubeflats) tegen te gaan. Ondanks dat de flats momenteel gestut worden omdat anders mogelijk de galerijen afbreken, heeft Mitros gemeend een jaarlijkse verhoging van de huren te kunnen doorvoeren. De bewoners spreken er schande van.

Lees verder
28 juni 2020

Boosheid over sloop karakteristieke buurt Vreeswijk: waarom niet renoveren?

Foto: SP

Vandaag was er een reportage van Hart van Nederland over de voorgenomen sloop in Vreeswijk door Mitros. Het is duidelijk dat de bewoners er fel tegen zijn en steeds meer in opstand komen. Aan het woord is onder andere Judith Uphoff die uitlegt hoeveel stress de sloop veroorzaakt in de buurt.

Lees verder
24 juni 2020

Slopen is bezopen! Bewoners Vreeswijk verenigen zich

De bewoners van de Margrietstraat, de Irenestraat en de Tramstraat verenigen zich onder de leus: Slopen is bezopen! In een reportage van RTV Utrecht maken ze duidelijk dat wat hen betreft de woningen beter gerenoveerd kunnen worden. Ze kunnen dan nog jaren mee!

Lees verder
18 juni 2020

SP verontwaardigd over huurverhogingen Mitros op Nijpelsplantsoen

Foto: SP

Deze week kwam de SP ter oren dat de bewoners van de flats op het Nijpelsplantsoen een huurverhoging voor huin kiezen krijgen, dit terwijl hun woningen het komende jaar in de stutten staat. De kans is groot dat de zogenaamde tube-flats zelfs gesloopt gaan worden. Ondanks dat vindt Mitros kennelijk dat het redelijk is om de bewoners een huurverhoging op te leggen. Wat de SP betreft is dat een gotspe.

Lees verder
18 juni 2020

Stop de tweedeling, investeer in mensen

Dinsdag presenteerden burgemeesters van 15 steden een manifest om de tweedeling veroorzaakt door de coronacrisis aan te pakken. Ook burgemeester Backhuijs steunde het manifest. De SP in Nieuwegein is blij met deze oproep, en doet samen met de SP-fracties uit de 15 steden gezamenlijke voorstellen om zich hierbij aan te sluiten. ‘Juist op plekken waar meer armoede bestaat en zorg en ondersteuning nodig is, moet de overheid nu meer investeren om tweedeling en achterstelling te bestrijden. Wij ondersteunen de oproep van de burgemeesters, maar we roepen de burgemeesters ook op om lokaal meer te doen aan het bestrijden van tweedeling: bij de zorg, de hoogte van de huren en de lonen,’ zegt SP-fractievoorzitter Martijn Stekelenburg.

Lees verder
16 juni 2020

MITROS bijeenkomsten Vreeswijk: “een aanfluiting!”

Afgelopen week is de SP op twee bijeenkomsten van Mitros geweest. De bijeenkomsten waren bedoeld om de bewoners van de Tramstraat, de Margrietstraat en de Irenestraat meer informatie te geven over de voorgenomen plannen van de woongigant. Die houden in dat veel huizen gesloopt worden en vervangen door nieuwbouw  - en renovatie van een ander deel van de woningen.

Lees verder
14 juni 2020

Bewoners vreeswijk ontevreden over aanpak mitros

Foto: SP

De SP in Nieuwegein heeft via een enquête onder de bewoners van de Tramstraat, de Margrietstraat en de Irenestraat geïnventariseerd wat men vindt van de voorgenomen sloopplannen in hun buurt. De enqueteuitslagen leveren een beeld op van slechte communicatie vanuit mitros en grote onzekerheid over de terugkeer na de eventuele sloop. Ook de noodzaak van sloop wordt in twijfel getrokken.

Lees verder

Pagina's