h

Nieuws uit 2011

22 december 2011

SP wijst bestemmingsplan Hoog Zandveld af

Vanavond sprak de gemeenteraad over de plannen voor herontwikkeling van het Lotusplantsoen in Hoog Zandveld. Het college wil daar een groot aantal patiowoningen bouwen, maar deze plannen hebben niet de instemming van de omwonenden. Raadslid voor SP Hans Verdouw hield een sterk betoog over de plannen. Helaas werd het plan wel aangenomen, zo werkt dat in Nieuwegein. Maar de bewoners wisten zich gesteund door het betoog van Hans.

Lees verder
10 december 2011

Nieuwegeinse SP bij manifestatie Armoede werkt niet

SP Nieuwegein was 10 december met een bus vol deelnemers aanwezig op de grote manifestatie “Armoede werkt niet” in Den Bosch. Vele duizenden mensen waren uit alle delen van het land naar de Brabanthallen gekomen om hun stem te laten horen tegen de plannen van het kabinet om de Wajong en de WSW aan te pakken. De maatregelen zullen er toe leiden dat tienduizenden mensen met een uitkering thuis komen te zitten en in een sociaal isolement zullen terechtkomen.

Lees verder
9 december 2011

SP houdt enquete onder bewoners Sluyterslaan

Vanavond belde SP aan bij bewoners op de Sluyterslaan om een enquête af te nemen. Met de enquête wil SP te weten komen wat mensen vinden van de sloopplannen en welke problemen ze ondervinden met Mitros. Bij mensen die niet thuis waren, werd een brief in de bus gedaan. De meeste bewoners reageerden positief en werkten graag mee aan het invullen van een vragenlijst.

Lees verder
7 december 2011

SP Nieuwegein luidt de noodklok over sloopplannen Sluyterslaan

Op 6 december werd op een eerste informatieavond voor de bewoners van de Sluyterslaan in Nieuwegein bekend gemaakt welke plannen woningbouwvereniging Mitros heeft. Al eerder stelde SP vragen aan het college van B&W en het vermoeden bestaat dat de gemeente niet het volledige verhaal heeft verteld in de antwoorden hierop. De SP die aanwezig was op de bewonersavond luidt nu de noodklok. Voor de bestaande bewoners zal het veelal onmogelijk worden om terug te keren naar de nieuwbouw op de Sluyterslaan. De woningen zullen duurder worden en belangrijker: er zijn maar maximaal 80 sociale huurwoningen in de nieuwbouw voorzien, waarvan 40 seniorenwoningen. Daarnaast kwamen er op de bewonersavond een groot aantal signalen naar boven over achterstallig onderhoud en de abominabele toestand van de meeste flats.

Lees verder
1 december 2011

Voorstel SP aangenomen voor meer inzet wijkagenten en jeugdhulpverleners

Na een lange raadsvergadering werd vandaag een voorstel aangenomen in de Nieuwegeinse gemeenteraad, om een project te starten voor het terugdringen van de overlast op de Rapenburgerschans. Er is al jarenlang overlast van hangjongeren in de buurt van de enige coffeeshop die Nieuwegein rijk is. Bewoners zijn er al jarenlang van overtuigd dat de coffeeshop de oorzaak is van de overlast. Een recent rapport van bureau Berenschot toonde aan dat de overlast met name veroorzaakt wordt door jongeren uit de wijk zelf. Veel minder wordt deze overlast veroorzaakt door de bezoekers van de coffeeshop. het college stelde voor om cameratoezicht in te stellen om de jeugd in de gaten te houden. SP stelde het belang van wijkagenten en ambulant jongerenwerkers boven dat van camera's.

Lees verder
28 november 2011

SP gaat langs bij bewoners van sloopwoningen Sluyterslaan

Nine Kooiman

Vanavond was SP te gast op de Sluyterslaan om met bewoners in gesprek te gaan over de mogelijke sloop van tientallen flatwoningen. Via een anonieme tip en via schriftelijke vragen kwam SP erachter dat deze flats van Mitros hoogstwaarschijnlijk gesloopt worden in 2012. Begin december zullen de bewoners ingelicht worden tijdens verschillende informatieavonden. Vandaag vroeg SP alvast aan de mensen wat ze al wisten en of ze wilden blijven wonen in hun huidige flat. Het antwoord op die laatste vraag was duidelijk 'ja'.

Lees verder

Pagina's

U bent hier