h

Nieuws uit 2011

30 juni 2011

Plan van aanpak PAUW Bedrijven komt er ondanks afgewezen motie SP

Gisteravond diende SP een voorstel in voor een plan van aanpak naar aanleiding van het onderzoeksrapport van bureau Berenschot. SP heeft stevige kritiek op het rapport, maar ziet ook aanknopingspunten in de uitkomsten. Het rapport noemt een aantal aanbevelingen die wat de SP betreft opgepakt moeten worden. De motie diende ertoe om de raad zich te laten uitspreken over de ernst van de situatie. Dat was zeer duidelijk teveel gevraagd.

Lees verder
30 juni 2011

GGZ in actie in Den Haag

Zeker 10.000 mensen waren woensdagmiddag 29 juni aanwezig op het Malieveld in Den Haag om te protesteren tegen de voorgenomen bezuinigingen in de Geestelijke Gezondheids Zorg (GGZ).Er werd stelling genomen tegen het invoeren van een eigen bijdrage voor patiënten. Patiënten die door hun ziekte maar al te vaak zijn aangewezen op een karige uitkering en met een eigen bijdrage naar verwachting helemaal zullen afzien van noodzakelijke professionele hulp. Met alle gevolgen van dien.

Lees verder
22 juni 2011

College geeft nietszeggende antwoorden op vragen PAUW Bedrijven

Een aantal dagen geleden stelde SP schriftelijke vragen over de uitslag van het onderzoek naar de misstanden bij de PAUW Bedrijven. Het rapport concludeerde dat er weinig aan de hand was, hoewel een aantal aanbevelingen werden opgesteld. SP heeft weinig vertrouwen in de uitslag met name omdat maar met weinig medewerkers gesproken is. Voor wat betreft de aanbevelingen uit het rapport eiste de SP een plan van aanpak. Lees hier de totaal nietszeggende antwoorden van het college. De reactie van SP staat er in rood bij.

Lees verder
20 juni 2011

Serieus einddebat Jongeren Adoptie Project


Zojuist kwam het debat van het Jongeren Adoptie Plan ten einde. Vier jongerenfracties verdedigden met verve hun voorstellen in de afsluitende raadsvergadering van dit leuke project. Ook de twee SP jongeren brachten eigen voorstellen in. Namens de fracties van SP, PvdA, Groen Links en CDA voerden de jeugd het politieke woord.

Lees verder
18 juni 2011

Herfstig weer op City Plaza

Het mag lente zijn, het weer stond op herfst vandaag toen SP ZO-kranten uitdeelde. Mensen waren haastig en vluchten naar binnen of naar buiten tussen de stortbuien door. Toch lukte het enkele gesprekken aan te knopen. Mensen waren bereid hun verhaal te delen en vertelden over het dure stadscentrum, de crisis, de besparingen op de zorg, de animal cops en natuurlijk Griekenland

Lees verder
17 juni 2011

SP vraagt toezegging verbeterplan Pauw Bedrijven

Vandaag werd een onderzoeksrapport openbaar waarin duidelijke verbeterpunten staan voor de toestand bij de PAUW Bedrijven. Naar aanleiding van dit rapport stelt SP schriftelijke vragen aan het college. Het onderzoek wijst uit dat minimaal een deel van de klachten gegrond zijn. In de afgelopen jaren brachten de SP in Nieuwegein en IJsselstein twee zwartboeken uit over de toestand bij de PAUW Bedrijven. De meeste van de klachten in deze zwartboeken hadden betrekking op gebrekkige communicatie, slechte bejegening en leidinggevenden die niet (voldoende) geschikt zijn voor het werk. Het onderzoeksrapport onderschrijft deels deze klachten. Sommige leidinggevenden lijken ongeschikt voor het begeleiden van deze bijzondere doelgroep.

Lees verder

Pagina's

U bent hier