h

Nieuws uit 2011

27 oktober 2011

Gemeente bevestigt plannen voor woningen Sluyterslaan

Recentelijk diende SP schriftelijke vragen in over vermeend sloopplannen voor de flats op de Sluyterslaan in Nieuwegein. SP was ter oren gekomen dat deze sociale huurwoningen mogelijk gesloopt zouden worden. Vandaag gaf het college antwoord.

Lees verder
15 oktober 2011

SP Nieuwegein verleent steun aan Occupy actie


Vandaag wordt er wereldwijd actie gevoerd tegen de uitwassen van het kapitalistisch systeem, onder andere in Amsterdam en Den Haag en ook in Utrecht. Emile Grivel was erbij voor ondersteuning van deze goede en nodige actie.

Lees verder
12 oktober 2011

Kritische bewoners uiten kritiek in de raadszaal over massaal bouwplan Jutphaas

Vandaag werd er op initiatief van de SP een informatieavond gehouden over de bouwplannen op de Van Heukelemstraat. In de afgelopen weken heeft SP met de bewoners 1000 flyers huis aan huis verspreid om mensen te waarschuwen voor de omvangrijke plannen voor seniorenwoningen. Hoewel SP erg voor de bouw van seniorenwoningen is, moet dit plan echt van tafel. Het werd vanavond ook weer eens duidelijk dat inspraak beter kan. Een van de bewoners verwoordde het goed:"Wij hebben inspraak maar zij doen uitspraak"!

Lees verder
10 oktober 2011

Discussieavond over de Eurocrisis

De SP in Utrecht organiseert een discussieavond om met u in gesprek te gaan over de Eurocrisis, de bezuinigingen op de sociale werkplaats en onze pensioenen. Via een steunfonds voor de Euro van honderden miljarden, een nieuw hulppakket voor Griekenland en zelfs een Europese regering, denken Merkel en Sarkozy (en in hun kielzog Rutte) de euro en de Europese economie overeind te houden. Tegelijkertijd bezuinigt de regering van VVD-CDA en PVV op de sociaal zwakste groepen en koerst de regering aan op een herziening van ons pensioenstelsel.

Lees verder
5 oktober 2011

Mogelijke sloop sociale huurwoningen op de Sluyterslaan

De SP heeft het college van B&W schriftelijke vragen gesteld over de vermeende sloop van een groot aantal sociale huurwoningen op de Sluyterslaan. Een tip vanuit een anonieme bron zette de SP op het spoor van deze plannen. Naar verluidt zullen de bewoners in november een brief ontvangen met nadere informatie. Met de vragen hoopt SP snel duidelijkheid te krijgen over de plannen en wat er geregeld gaat worden voor de bewoners.

Lees verder
1 oktober 2011

400 handtekeningen tegen schrappen 60.000 WSW banen

Edwin van Straten tekent voor een sociaal WSW beleid

Vandaag maakte SP gebruik van de opening van het nieuwe winkelplein op City Plaza om mensen om hun handtekening te vragen. Het kabinet Rutte wil 60.000 medewerkers van de sociale werkplaatsen naar huis sturen waardoor zij waarschijnlijk in de bijstand gaan belanden. Dat mag niet gebeuren! Zelfs Edwin van Straten, nota bene raadslid voor de VVD de partij die dit sloopbeleid uitvoert, vond het nodig te tekenen voor deze sociale actie.

Lees verder

Pagina's

U bent hier