h

Nieuws uit 2013

9 november 2013

SP Nieuwegein koploper in lokale peiling

Nog vier maanden tot de gemeenteraadsverkiezingen. Zo’n twee weken geleden startte Dichtbij op haar website alvast een peiling voor Nieuwegein: op wie zou je nú stemmen? De SP steekt er voorlopig met kop en schouders bovenuit.

Lees verder
8 november 2013

Constructief gesprek met WIL directie

Gisteren sprak de SP met WIL directeur Rob Esser en bestuursvoorzitter Kees van Dalen, tevens wethouder voor het CDA in Houten. Onderwerp van gesprek was het WIL rapport dat de SP in Nieuwegein uitbracht na het verzamelen van meer dan 80 signalen over slechte bejegening, slechte informatievoorziening en onduidelijke bureaucratische procedures.

Lees verder
7 november 2013

Raad stemt in met voorstel voor ondersteuning van vrijwilligers

Vandaag tijdens de Algemene beschouwingen stemde de gemeenteraad in met een voorstel van de SP om initiatieven van vrijwilligersorganisaties voortaan niet meer te frustreren met bureaucratie en regels. De raad stemde unaniem in met dit voorstel. Hiermee wordt het gemakkelijker voor vrijwilligers om een nieuwe organisatie op te zetten en activiteiten uit te voeren.
 
Lees verder
18 oktober 2013

Brainstormavond over concept verkiezingsprogramma


Deze week werd de eerste versie van het verkiezingsprogramma aan de leden voorgelegd. Niet om erover te stemmen, maar om er eens goed over te discussiëren. De komende verkiezingen worden extra spannend, omdat de landelijke overheid steeds meer taken naar de gemeenten schuift, en daar steeds minder geld bij doet. Dat kan niet lang goed gaan.

Lees verder
16 oktober 2013

SP komt met rapport over problemen Werk en Inkomen Lekstroom

Vandaag overhandigde de SP een rapport aan het bestuur van de regionale sociale dienst Werk in Inkomen Lekstroom (WIL). Met dit rapport legt de SP in de regio een stevig aantal problemen neer bij het WIL bestuur. De klachten van cliënten hebben veelal betrekking op de bejegening. Ook is er in de informatievoorziening aardig wat mis. WIL medewerkers lijken niet gemotiveerd en dit is te merken voor de cliënten. Het rapport werd in ontvangst genomen Kees van Dalen, bestuursvoorzitter en tevens wethouder voor het CDA in Houten.

Lees verder
26 september 2013

Installatie nieuwe commissieleden voor SP Nieuwegein

De SP fractie Nieuwegein is sinds woensdagavond 25 september aangevuld met twee commissieleden: Erik van Wijk en Marian Bijvoet. Zij werden die avond officieel beëdigd als commissielid van respectievelijk de commissie Algemene Bestuurlijke zaken en Samenleving. Vanaf de komende maand doen zij mee!

Lees verder

Pagina's

U bent hier