h

Nieuws uit 2013

26 juni 2013

Bestuur Nieuwegein onheldere verwachtingen over bezuinigingen

Vandaag was in de gemeenteraad de Kadernota aan de orde. Vooruitlopend op de begroting voor 2014 spreekt de Raad dan over de verwachtingen voor de komende jaren. Hoewel alle partijen weten dat er zeer harde keuze gemaakt moeten worden, bleek nauwelijks welke partijen de ernst van de situatie inzien. De gevolgen van de bezuinigingen die het rijk nu al weer aankondigt, zullen een grote weerslag hebben op het leven van haast iedereen. Het is tijd dat de politiek wakker schrikt en gaat nadenken over de prioriteiten. Wat kan er straks nog wel en wat niet meer?

Lees verder
19 juni 2013

Maak bezwaar tegen de huurverhoging!

Per 1 juli krijgen veel huurders een forse huurverhoging. De regering van VVD en PvdA heeft besloten dat de huren dit jaar, voor het eerst sinds jaren, hoger mogen zijn dan de inflatie. Ook is de inkomensafhankelijke ‘gluurverhoging’ dit jaar ingegaan. De SP roept huurders op om het huurverhogingsvoorstel goed te controleren. Een fout in het voorstel is een reden om met succes bezwaar te maken tegen de huurverhoging. Dit kan tot 1 juli.

Lees verder
8 juni 2013

Groot protest in Amsterdam tegen uitkleden thuiszorg


Duizenden thuiszorgers zijn vandaag naar Amsterdam gekomen om nogmaals te protesteren tegen de belachelijke plannen van het kabinet Rutte/Samsom om een kleine 50.000 thuiszorg medewerkers hun baan af te pakken. De plannen worden 10 juni in de kamer besproken, dus was deze demonstratie een laatste oproep aan de Tweede Kamer om de plannen te herzien. Daartoe waren van de meeste partijen Tweede Kamerleden aanwezig om met demonstranten apart in partijtenten in gesprek te gaan.

Lees verder
2 juni 2013

SP ondersteunt jaarlijkse vrijwilligersmarkt

Zaterdag 1 juni werd in het centrum van Nieuwegein de Vrijwilligersmarkt gehouden. Ook de SP was die dag aanwezig om de ZO krant en de oproep voor de grote zorgdemonstratie op 8 juni in Amsterdam uit te delen.Veel mensen gaven aan voorlopig even niets met politiek te maken willen hebben. De reden laat zich raden: teleurstelling en boosheid over wat zich vooral in Den Haag afspeelt. Toch werden in relatief korte tijd meer dan 200 kranten en folders uitgedeeld. Binnenkort volgen huis aan huis acties om vooral zoveel mogelijk Nieuwegeinse brievenbussen te befolderen.

Lees verder
30 mei 2013

SP ageert fel tegen bouwplannen Oudegein


Gisterenavond kwam de gemeenteraad dan eindelijk aan bod om te stemmen over de plannen voor bouwen in park Oudegein. Een verhitte discussie kon niet voorkomen dat de raad de eerste kredieten heeft verstrekt om de plannen verder uit te werken. De gehele oppositie was tegen, maar het college is er duidelijk op gebrand om de plannen door te drukken. SP-er Hans Verdouw hield een vlammend betoog voor behoud van het groen en het serieus nemen van de bezwaren van de bewoners.

Lees verder
22 mei 2013

Ga mee naar de grote zorgmanifestatie op 8 juni in Amsterdam

Op zaterdag 8 juni 2013 is er een volgende landelijke zorgdemonstratie in Amsterdam. Het is van groot belang dat deze demonstratie een succes wordt! Dit lukt zeker met forse steun van ons allemaal! De demonstratie is bedoeld om het Kabinet Rutte/Samsom massaal duidelijk te maken dat de afbraak van de (thuis-)zorg moet stoppen! De Abvakabo FNV regelt de opstapplekken en het busvervoer naar Amsterdam. Om dit goed te coördineren kun je je het beste van tevoren aanmelden. Bij voldoende belangstelling komt er ook een opstapplek in Nieuwegein.

Lees verder

Pagina's

U bent hier