h

Nieuws uit 2013

6 maart 2013

Meedenkavond over Oudegein vroegtijdig geeindigd na protest buurtbewoners

Boze buurtbewoners hebben een vroegtijdig einde gemaakt aan de zogenaamde meedenkavond van de gemeente Nieuwegein over de nieuwbouwplannen in park Oudegein op 5 maart in De Rank. 'Wij willen helemaal niet dat er huizen komen, dus wat doen we hier?', was het geluid vanuit de zaal toen bleek dat de aanwezige wethouders niet uitgebreid op de vragen en onvrede van buurtbewoners in zouden gaan maar vooral wilden focussen op het meedenken over de plannen. Na een kort beraad moesten zij wel luisteren naar de aanwezigen, die alsnog een vragenavond eisten en pas mee willen denken nadat de raad een besluit heeft genomen over de plannen. "En hopelijk is meedenken dan niet meer nodig omdat de plannen van tafel zijn", aldus Geranda Roeters van Wijkplatform Groen Wonen.

Lees verder
28 februari 2013

Raad stemt in met aanpak kinderarmoede


Vanavond stemde de gemeenteraad in met een voorstel om de kinderarmoede beter in kaart te brengen en aan te pakken. Samen met GroenLinks diende de SP een motie in om het verborgen probleem van de armoede onder kinderen zichtbaar te maken. Het kostte veel moeite de raad te overtuigen van de noodzaak van dit idee, maar uiteindelijk stemden de meeste partijen voor. Kinderarmoede is een groot en groeiend probleem dat al ruim 360.000 kinderen in Nederland raakt. Een gerichte aanpak is nodig om deze kinderen uit de anonimiteit te halen. De SP dankt de meestemmers voor hun wijsheid in deze materie.

Lees verder
22 februari 2013

Verontruste medewerkster thuiszorg stuurt brandbrief aan gemeente over bezuinigingen

Vandaag stuurde een van de medewerksters in de Nieuwegeinse thuiszorg een brandbrief aan het college en de gemeenteraad. De actuele ontwikkelingen in de zorg en de discussies die hierover in de landelijke en de lokale politiek gevoerd worden, zetten aan tot grote onrust. Elly Manschot, thuiszorgmedewerkster van het eerste uur, klom deze week in de pen om een vlammend betoog te houden. Zij roept de gemeente op zich tegen de uitvoering van de bezuinigingen te verzetten. Het Rijk moet weten dat dit zo niet kan.

Lees verder
20 februari 2013

schriftelijke vragen over verregaande plannen voor 'pretpark' Oudegein

Vandaag diende de SP een aantal vragen in over de verregaande plannen die het college lijkt te hebben met Park Oudegein. Niet alleen is de gemeente van plan 100 woningen te gaan bouwen, hetgeen op heftig protest van de bewoners kan rekenen. Ook moet het gehele park een andere bestemming krijgen zo lijkt het. In de plannen worden mogelijke invullingen beschreven die het park een heel ander aanzien gaan geven. Dit plan komt nota bene nadat een heel traject met bewoners en belangenverenigingen in 2009 al uitwees dat er geen behoefte is aan veranderingen aan het park. De SP stelt hier nu vragen over en wil weten waarom de gemeente de plannen nu toch doorzet en welke kosten er gemoeid zijn met de voorbereidingen tot nu toe.

Lees verder
15 februari 2013

Bewoners Helmkruid geven niet op tegen bouwplannen

De afgelopen periode waren de bewoners van het Helmkruid meermalen in het nieuws. Ze voeren actie tegen de voorgenomen bouwplannen op het Helmkruid. Inmiddels zijn er een website, een flyer, een poster en zijn er meer dan drieduizend handtekeningen verzameld tegen de bouw van 100 woningen in Park Oudegein.

Lees verder
4 februari 2013

Grootse thuiszorg manifestatie in de Blokhoeve Nieuwegein


Op vier februari kwamen uit alle hoeken van Nederland maar liefst 1600 thuiszorgers en sympathisanten naar Nieuwegein om hun ongenoegen kenbaar te maken over de voorgenomen kabinetsplannen. Die plannen komen er op neer dat de thuiszorg met 75% wordt gereduceerd met als enige argument: het besparen van euro’s.

Lees verder

Pagina's

U bent hier