h

Nieuws uit 2019

12 juli 2019

SP stelt vragen over lerarentekort Nieuwegein

Naar aanleiding van recente berichtgeving over het groeiende lerarentekort stelt de SP in Nieuwegein vragen aan het college van B&W. De SP wil weten hoe groot het probleem is in Nieuwegein en wat er aan gedaan wordt. Op sommige plaatsen leidt het tekort tot het naar huis sturen van kinderen, wat uiteraard zeer onwenselijk is. Lees verder om meer te lezen over alle vragen die Menno Uphoff (commissielid) stelde. Lees verder
5 juli 2019

SP pleit tijdens beschouwingen voor behoud van kostbaar groen

Foto: SP

Gisteravond tijdens de algemene beschouwingen diende de SP een voorstel in om het kostbare groen van Nieuwegein niet te verkopen of van bestemming te wijzigen zonder tussenkomst van de gemeenteraad. Aanleiding was de verharding van een ecologische groenstrook op de Amperebaan. In het voorstel werd de beheersverordening aangepast zodat transacties in natura voortaan ook aan de raad moeten worden voorgelegd. De motie haalde het niet, want de coalitiepartijen gaven elkaar zoals gebruikelijk dekking.

Lees verder
27 mei 2019

RAAD VAN NIEUWEGEIN ACCEPTEERT VERNIETIGEN ECOLOGISCH GROEN OP AMPEREBAAN

Raadslid Frank van den Heuvel opent het spoeddebat over de groenstrook

Gisteravond tijdens de raadsvergadering diende de SP in Nieuwegein een motie in om het vernietigen van een groenstrook op de Amperebaan terug te draaien. Na een lang debat haalde de motie het niet waarmee ten onrechte de groenstrook geannexeerd blijft. Het college verdedigde haar keuze door te stellen dat zij dit buiten de raad om gewoon kan doen. Wat de SP betreft is de raad eerst meermalen genegeerd en nu in slaap gesust in dit dossier.

Lees verder
7 mei 2019

Campagne voor Europarlement van start

Foto: SP

Deze zaterdag ging de campagne voor de Europese verkiezingen van start. Op City Plaza werden de bekende sponzen uitgedeeld en ging men met de mensen in gesprek. Lees meer over de speerpunten voor deze campagne.

Lees verder
2 mei 2019

SP NIEUWEGEIN STELT VRAGEN OVER ANNEXATIE GROENSTROOK OP PLETTENBURG

Foto: SP

De SP in Nieuwegein stelt deze week schriftelijke vragen aan het college van B&W over de annexatie van een groenstrook, onderdeel van de ecologische verbindingszone. Het gaat om een groenstrook achter het pand van aannemer Scholman op de Morsebaan. deze strook blijkt al geruime tijd vernield te zijn.

Lees verder

Pagina's

U bent hier