h

Nieuws uit 2014

8 juli 2014

Behouden we de plantenbakken?

De gemeente Nieuwegein telt momenteel zo'n 50 openbare plantenbakken die het straatbeeld opfleuren. De Rijksoverheid legt gemeenten bezuinigingen op. De gemeente kan dan niet anders, dan deze bezuinigingen opvangen. Verdwijnen daarmee de plantenbakken?

Lees verder
8 juli 2014

De SP Hulpdienst

De SP Hulpdienst Nieuwegein biedt waar mogelijk een steuntje in de rug. Dat kan een advies zijn, een doorverwijzing of bijvoorbeeld het schrijven van een bezwaarschrift.

 

Lees verder
7 juli 2014

Erik van Wijk, voorzitter SP Nieuwegein

Erik van Wijk is de nieuwe voorzitter van de SP afdeling Nieuwegein. Hij volgt Hasan Inekçi op, die tot fractievoorzitter in de gemeenteraad is gekozen.

Lees hieronder verder over de drijfveren van Erik van Wijk.

Lees verder
4 juli 2014

SP pleit voor ophogen minimumleeftijd voor mantelzorgers WMO

Afgelopen week diende de SP een voorstel in om de minimum leeftijd voor het verlenen van mantelzorg binnen de WMO op te hogen naar 23 jaar. Binnen de WMO aanpak worden kinderen van bijvoorbeeld hulpbehoevende ouders geacht mee te helpen in het huishouden.

Op zichzelf is daar iets voor te zeggen. Echter maar al te makkelijk wordt er een te grote belasting bij kinderen neergelegd die daardoor in hun ontwikkeling kunnen worden geremd. SP raadslid Marian Bijvoet hield een stevig pleidooi voor de leeftijfsophoging.

Lees verder
3 juli 2014

Nieuw bestuur SP afdeling Nieuwegein

Tijdens de algemene ledenvergadering van 2 juli 2014 is door de leden een nieuw bestuur gekozen. Van het zittende bestuur hadden een aantal leden hun zetels ter beschikking gesteld omdat zij bij de zo succesvol verlopen gemeenteraads verkiezingen in maart gekozen zijn in de gemeenteraad (foto: het aftredende bestuur).

 

Lees verder

Pagina's

U bent hier