h

6 juni verkiezingen....best belangrijk.

2 juni 2024

6 juni verkiezingen....best belangrijk.

Foto: SP

Donderdag 6 juni a.s. kunnen we in Nederland kiezen voor een nieuw Europees (EU) Parlement. En die verkiezingen zijn best wel belangrijk.

Want hoewel veel mensen 'Europa' een soort ver van mijn bed show vinden en van mening zijn, dat we alleen maar aan ons zelf in Nederland moeten denken, bepaalt 'Europa' (de EU), al heel veel wat mag en niet mag. En daarom is het EU parlement belangrijk.

Vaak wordt opgemerkt, dat dat parlement slechts beperkte invloed heeft. Maar.... invloed heeft ze wel. Ze kan bijvoorbeeld wetsvoorstellen aannemen en afwijzen. Vandaar dat er dan ook zoveel mogelijk goede Nederlandse afgevaardigden in dat parlement gekozen moeten worden, SP'ers dus.

De campagne is ondertussen de laatste week in gegaan. En ook in Nieuwegein is de SP daarin actief.

Foto: SP
1 juni j.l. werd er druk geflyerd en werden er gesprekjes gevoerd. Om mensen te wijzen op het belang van de verkiezingen op 6 juni. En dat het belangrijk is, dat juist de SP een prominente plaats krijgt in dat parlement.

Stem dus SP. Voor menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit in Europa. Want daar schort ook nog echt heel veel aan.

Het Europese SP verkiezingsprogramma vind je hier (pdf)
En dit zijn de Europese SP kandidaten.

EG

U bent hier