h

Nieuws uit 2012

22 november 2012

Bewonerscommissie Sluyterslaan zegt vertrouwen in Mitros op


Deze week werd de gemeenteraad ingelicht over het opzeggen van het vertrouwen in Mitros door de bewonerscommissie. Na anderhalf jaar praten is er geen voortgang in de slepende kwestie over het achterstallig onderhoud. De SP beraadt zich binnenkort verder met de bewoners over verdere stappen. Ook zal de SP vragen stellen tijdens de komende raadsvergadering op 28 november.

Lees verder
16 november 2012

Steun de kinderen van de rekening met donatie van schoentjes!

In ons land leven ruim 350.000 kinderen in armoede. Heel concreet betekent dat dat voor velen van hen niet dagelijks een gezonde maaltijd op tafel staat; dat ze niet altijd naar verjaardagsfeestjes kunnen; dat ze vaak zelfs hun eigen verjaardag niet kunnen vieren; dat ze niet mee kunnen doen met sporten, uitstapjes of culturele activiteiten. Allemaal belangrijke zaken voor de ontwikkeling van een kind. Dit zijn letterlijk de kinderen van de rekening. Wij vinden dat onacceptabel en willen dat veranderen. Daarom onze actie: De Kinderen van de Rekening.

Lees verder
16 november 2012

SP stelt vragen over mogelijke inkomstenderving voor scholen


Afgelopen week maakte de gemeente bekend dat er een proef komt voor het inzamelen van papier via de Reinigings Dienst Midden Nederland (RMN). Net als in veel andere gemeenten wil men over op de blauwe papierbakken, en veel mensen zijn daar veelal voorstander van. Echter, vaak wordt vergeten dat veel scholen in Nieuwegein dit papier ophalen en hiermee de krappe schoolkas kunnen spekken. Vaak zijn deze bedragen hard nodig voor scholen om rond te komen.

Lees verder
16 november 2012

College geeft nietszeggende antwoorden op vragen over Dasseweide

Enige tijd geleden stelde de SP vragen over de militaire opleiding op de Dasseweide in de wijk Batau. Naar zeggen van de bewoners ervaren ze ernstige overlast van deze school. Inmiddels is er al veel aandacht geweest van de landelijke pers. De gemeente heeft bij monde van burgemeester Backhuijs laten weten dat er een bemiddelingstraject komt voor de bewoners en het schoolbestuur. De SP hoopt dat hier constructieve afspraken uitkomen. De bewoners zullen meewerken aan deze beweging.

Lees verder
8 november 2012

SP stelt wijkbibliotheken veilig door middel van motie


Vandaag waren de algemene beschouwingen in de Nieuwegeinse gemeenteraad. Tijdens deze begrotingsbehandeling worden traditioneel veel voorstellen ingediend door de fracties. De SP wilde zich dit jaar hard maken voor het behoud van voldoende bibliotheken. In de afgelopen jaren zijn de bibliotheken in een moeilijk vaarwater gekomen. De belangstelling voor de bieb is aan het teruglopen. Daarnaast wordt er flink bezuinigd bij gemeenten. Maar alleen een bibliotheek in het gemeentehuis gaat de SP wel erg ver. Vandaag diende SP een motie in om minimaal twee steunpunten in Noord en Zuid te behouden. Deze steunpunten zullen een minder breed aanbod hebben, maar toch de bieb voor de wijken behouden. Het voorstel van SP dat werd ingediend samen met een groot aantal oppositiepartijen werd bijna unaniem aangenomen. Alleen de VVD was tegen.

Lees verder
5 oktober 2012

SP stelt vragen over geopende 'kazerne' op Dasseweide

Deze maand is er grote onrust ontstaan bij de bewoners rondom de Dasseweide. Sinds een maand is er een nieuwe opleiding begonnen bij het ROC in die buurt. De opleiding betreft een vooropleiding voor Defensie en de buurt spreekt inmiddels over de 'kazerne' als het gaat om deze nieuwe activiteiten. Er is enorme overlast in de buurt aangezien er veel parkeerdruk is, de leerlingen in volle bepakking door de straten marcheren, en vrachtwagens en toerbussen regelmatig de straten blokkeren. Een heus ochtendappel haalt niet alleen de leerlingen uit hun slaap, ook de buurtbewoners zitten rechtop in bed. Aanleiding genoeg voor de SP om vandaag kritische vragen aan het college van B&W te stellen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier