h

Nieuws uit 2010

1 december 2010

Collegepartijen Nieuwegein verlagen wettelijk minimum loon

Hoewel het wettelijk minimum loon landelijk wordt vastgesteld, hebben veel gemeenten een manier gevonden om dit loon kunstmatig te verlagen. Ook in Nieuwegein wordt binnenkort een participatieverordening vastgesteld waarin een aantal regelingen worden samengebracht. De mensen die in een bijstandsuitkering zitten, of onder de Wet Inburgering of de Wet Educatie Beroepsonderwijs vallen, kunnen straks te werk gesteld worden beneden het wettelijk minimum. Vanuit de gedachte dat mensen ‘moeten werken voor hun uitkering’, zullen veel mensen moeten aanvaarden dat zij voltijd werken en er nauwelijks iets extra aan overhouden.

Lees verder
29 november 2010

Lokale SP-er Marian Bijvoet benoemd tot heldin

Mijn grootste heldendaad, volgens sommigen, is dat ik het al zo lang uithoud met "Rooie Arie". Maar dat is onzin. Ik ben niets voor niets met hem getrouwd. Bovendien, ik ben meer dan de "vrouw van". Ik ben mijn eigen mens. Maar wél één die ervoor kiest zich voor anderen in te zetten. Als pleegmoeder, als folderaar voor een "rooie" partij en als docent Nederlands voor anderstaligen. SP-fractievoorzitter Emile Roemer zei ooit: "Ik ben niet tegen rijkdom; ik ben tegen armoede".

Lees verder
27 november 2010

Collectieve woede om afbraakbeleid WSW

SP Nieuwegein was vandaag met een buslading belangstellenden afgereisd naar Den Bosch voor een demonstratieve bijeenkomst. De demonstratie was gericht tegen het afbraakbeleid van kabinet Rutte over de WSW. Een beleid waar vooral de meest weerlozen; de mensen met een arbeidsbeperking in onze samenleving de dupe van zullen worden.

Lees verder
25 november 2010

Slap excuus voor weigering steun aan WSW

De SP diende een voorstel in tijdens de laatste raadsvergadering om de medewerkers van de Pauwbedriijven te ondersteunen. De monsterlijke bezuinigingen die kabinet Rutte in petto heeft, hebben een desastreuze uitwerking op de sociale werkplaatsen. Mogelijk zullen 30.000 tot 60.000 arbeidsplaatsen verdwijnen en zullen de medewerkers achter de geraniums komen te zitten. Het voorstel van SP was om de regering te verzoeken de bezuinigingen ergens anders te zoeken en deze kwetsbare groep te ontzien.

Lees verder
25 november 2010

SP motie aangenomen: behoud van buurtwinkelcentra

Vanavond stemde de raad unaniem in met een voorstel van de SP om de kleinere buurtwinkelcentra te behouden. In de visie over de detailhandel die aan de orde was, werden te weinig garanties gegeven voor het behoud van winkelvoorzieningen in de buurt. SP overtuigde de raad van het belang van winkels op loopafstand voor alle Nieuwegeiners. Het voorstel werd door alle partijen ondersteund.

Lees verder
25 november 2010

SP blijft postbodes steunen in Nieuwegein

De SP Nieuwegein was vanavond aanwezig bij de start van de tweede grote stakingsactie van TNT medewerkers. De actie duurt van woensdagavond 24 november 23 uur tot en met vrijdag 26 november en is een vlammend protest tegen de voorgenomen reorganisatieplannen van het bedrijf. Uitvoering van de plannen betekent dat duizenden postbodes hun baan gaan verliezen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier