h

Blog alle

3 januari 2015

Dubbel en dwars

Foto: Emile Grivel
Zojuist ben ik thuis gekomen van weer een actie-ochtend in het stadscentrum (plein Cityplaza) met de altijd enthousiaste actiegroep van de SP afdeling Nieuwegein. Daar hebben we bij het winkelend publiek aandacht gevraagd voor de landelijke SP campagne 'Er is genoeg voor iedereen' (als we het maar eerlijk verdelen). 't Was vanochtend herfstig guur op Cityplaza. En ik raakte - koukleum als ik ben - tot op het bot verkleumd. Nu pas begin ik wat te ontdooien. 

Lees verder
28 december 2014

Zorgverzekerings-stress

Tekst van Annie van den Heuvel, Raadslid SP Nieuwegein

Aan het einde van het jaar hebben we tegenwoordig niet alleen meer te maken met kerststress, maar ook met zorgverzekerings-stress. We moeten voor 1 januari 2015 een nieuwe zorgverzekering kiezen. Het kerstreces wordt overschaduwd door deze moeilijke keuze.

Lees verder
26 november 2014

Hoop?

Nu de deadline van 1 januari 2015 onafwendbaar dichterbij komt, komen er steeds meer ongeruste verhalen los over de zorg. Zorgen om de zorg. Een groot deel van Nederland is er niet gerust op hoe alles rond de zorg vanaf 1 januari geregeld wordt (of juist niet geregeld wordt).

Lees verder
21 november 2014

Daar word ik ziek van...

Ik ben (gelukkig) nooit ziek, maak weinig gebruik van gezondheidszorg. Ik ben dus in dat opzicht een gelukkig mens. Maar als ik om me heen kijk en hoor en zie, dat andere mensen door allerlei oorzaken dat geluk niet altijd hebben en dan uitgesloten worden van hulp en verzorging omdat er door de privatisering GELD verdient te worden... dan word ik ook ziek! Dus weer een patient erbij.

Lees verder
16 november 2014

Wat is er mis?

De SP wordt vaak verweten dat zij een maatschappij nastreeft die achterhaald is. Volgensde liberalen moet de zorgzame, solidaire samenleving overgaan in een zogenaamde participatiemaatschappij waarin een ieder meedoet naar eigen vermogen. Daarbij wordt uitgegaan van een mens met een vrije wil die richting kan geven aan zijn eigen leven. Hij is in staat om verantwoorde keuzen te maken en is daarmee ook verantwoordelijk voor zijn eigen lot.

Lees verder
9 november 2014

Red de zorg

Hartverwarmend toch weer, dat duizenden mensen  op zaterdag 8 november 2014 naar Den Haag kwamen om hun ongerustheid en boosheid over de zorgafbraak kenbaar te maken.

Lees verder
2 november 2014

Kille afbraak

Column van Marian Bijvoet, fractielid.

Lees verder
1 november 2014

Emile Roemer over tv-spotje

U hebt de tv-spotjes vast gezien. ‘Nederland verandert, de zorg verandert mee.’ In een serie spotjes vertelt het kabinet hoe schitterend de zorg er na 1 januari uit gaat zien. In de sprookjes van het kabinet is er goede zorg voor iedereen, thuis of in de zorginstelling. En natuurlijk zorgen familie en buren ervoor dat álles goed komt, ook als het kabinet de professionele zorg heeft wegbezuinigd.

Lees verder
2 oktober 2014

Een ware overwinning!

Nu ik zo ongeveer 4 maanden wethouder ben, begin ik een aardig beeld van binnenuit te krijgen van de wijze waarop de overheid werkt. Ik ben er ook achter dat het niemand te verwijten is verder. In het DNA van de ambtenaar is verankerd dat ieder risico weggenomen moet worden. En daar gaat men echt heel ver in. Deze week moest ik daar aan denken toen we de laatste klap gaven in het college op de vergunning voor de Kledingbank Voor Nieuwegein (K4N).

Lees verder
22 september 2014

Jan Marijnissen blikt terug en vooruit

"Kijk je alleen oppervlakkig naar zaken, of ben je bereid de ingewikkeldheid van sommige onderwerpen te erkennen; beschouw je alleen het nu, of bestudeer je ook het verleden; kijk je alleen naar de korte termijn, of heb je ook oog voor de lange termijn?"

Lees verder

Pagina's

U bent hier