h

Blog Martijn Stekelenburg

26 april 2019

De waanzin van integriteitstrainingen

Foto: SP

De afgelopen week was er weer eens een raadsbijeenkomst over integriteit. Op zichzelf een belangrijk onderwerp natuurlijk. Sinds enige tijd wordt van burgemeesters verwacht dat ze eens per jaar met de raad in gesprek gaan over integriteit. De hoop kennelijk van de minister is dat hierdoor de integriteit gaat toenemen. Na de vorige bijeenkomst had ik besloten hier niet meer heen te gaan. Ik zal even uiteenzetten waarom niet!

Lees verder
12 februari 2019

Gezond verstand geslachtofferd voor peperdure live-streaming

Veel gemeenteraden hebben tegenwoordig live-streaming, wat betekent dat raads- en commissievergaderingen online te bekijken zijn. Wie zou dat niet willen, met een biertje en een bak wokkels op de bank om eens de hele avond te kijken naar: ‘Nee voorzitter, dat heb ik niet gezegd’, of: ‘Daar is onze partij niet van’. Of: ‘Voorzitter, kunnen we even schorsen om onze mind op te maken over dit of dat’?

Lees verder
13 januari 2019

De aanhouder wint

Voor de zomer dienden we als SP een motie over de toen miserabele toestand van MOvactor, onze lokale welzijnsinstelling. Het college werd opgedragen om MOvactor uit de put te helpen en aan de raad en MOvactor duidelijk te maken welke kant het op moest met deze organisatie. Net voor de zomer ook nog diende SP een motie van afkeuring in omdat het college niet of nauwelijks van haar stoel kwam en de urgentie van het probleem leek te onderschatten. Die eerste motie werd breed aangenomen, de motie van afkeuring niet. Men schrok wel wakker ogenschijnlijk.

Lees verder
20 oktober 2018

De zomer is voorbij!

Deze week komt de zomer tot een definitief einde. De temperaturen gaan omlaag. Ook het politieke seizoen begint weer, ook nog een beetje in mineur. Het nieuwe college heeft zich de hele zomer kunnen inwerken en een begroting voorbereid. Na de verkiezingen is het nu echt tijd om de stad te verbeteren! Dat wordt wel tijd want veel gebeurt er nog niet.

Lees verder
4 juni 2018

‘In geouwehoer kun je niet wonen’

Dit is een bekend citaat van Jan Schaefer, bekend PvdA politicus van weleer. De treffende uitspraak deed hij als Tweede Kamerlid en die uitspraak lijkt nog steeds actueel. Vanavond werd het nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd en besproken. De SP diende twee moties in waaronder een motie die de 30% sociale huur in Nieuwegein wilde veiligstellen. In het coalitieakkoord staan daarover namelijk alleen hele vage woorden. De motie haalde het niet maar het debat gaf nog veel stof tot nadenken.

Lees verder
25 februari 2018

‘Tot zover mijn eerste termijn!’

Met deze zin sluiten raadsfracties vaak hun betoog af tijdens een raadsdebat. De term ‘termijn’ slaat dan op een deel van de beraadslagingen. Het begrip termijn heeft ook betrekking op een collegeperiode van vier jaar die binnenkort voor mij afloopt. Over het algemeen is de SP terughoudend met deelname aan een college. De ervaring leert dat je alleen mee zou moeten doen als je voldoende kunt binnenhalen voor je kiezers. Anders doe je te veel concessies zonder echt resultaat en dan word je daar keihard op afgerekend. Toen de SP in Nieuwegein tweede partij werd bij de vorige verkiezingen, lag er tevens een ingewikkelde uitslag. Zoals ik al verwachtte was er geen duidelijke winnaar. De VVD die de grootste was geworden, had evenveel zetels als SP en Ieders Belang. Allemaal vijf zetels, maar alleen een verschil in het precieze aantal stemmen.
Lees verder
27 maart 2015

Mooi initiatief in ingewikkelde tijden

Het valt niet altijd mee om je als lokale SP wethouder te bewegen binnen vaak rechts landelijk beleid. De bezuinigingen die bij gemeenten zijn neergelegd zijn niet mals en hebben ertoe geleid dat de zorg en grote delen van de welzijnssector ingrijpend zijn veranderd. Onder meer betekende dit een ander beleid op de buurthuizen.
Lees verder
2 oktober 2014

Een ware overwinning!

Nu ik zo ongeveer 4 maanden wethouder ben, begin ik een aardig beeld van binnenuit te krijgen van de wijze waarop de overheid werkt. Ik ben er ook achter dat het niemand te verwijten is verder. In het DNA van de ambtenaar is verankerd dat ieder risico weggenomen moet worden. En daar gaat men echt heel ver in. Deze week moest ik daar aan denken toen we de laatste klap gaven in het college op de vergunning voor de Kledingbank Voor Nieuwegein (K4N).

Lees verder
17 september 2014

Op sleeptouw in de vooruitgang

Op 16 september was ik in het politiek café om als nieuwbakken wethouder bevraagd te worden over de eerste 100 dagen van het nieuwe ‘linkse bewind’. Ik geloof dat het een erg leuke avond is geworden. In de nieuwe opzet van het café worden de gasten bevraagd op een aantal dilemma’s die met de zaal worden uitgediept. Mijn dilemma is voorlopig: Hoe krijgen we nieuwe groepen werklozen aan de baan?’

Lees verder
2 augustus 2014

Ideeën planten voor de tegeltax?

We hadden het niet voor mogelijk gehouden, maar de grote sociale afbraak gaat daadwerkelijk plaatsvinden. Het Haagse politieke achterkamertjes handjeklapgedoe, anderen spreken van vernuftig politiek handwerk, heeft ertoe geleid dat Nederland er nu echt aan moet geloven.

Lees verder

Pagina's

U bent hier