h

Blog alle

'DE ONDERSTE STEEN BOVEN'!

9 augustus 2009

Waarom is de SP voor een Nieuwegeinse fairtrade gemeente?

In 2015 zal de extreme armoede in de wereld gehalveerd moeten zijn, volgens de millenniumdoelen. Alle landen, zowel arm als rijk, zijn deze doelen willen en wetens aangegaan alleen is het resultaat tot nog toe belabberd. De globalisering zoals die nu plaatsvindt, zal eerder leiden tot grotere tegenstellingen. De verschillen tussen arm rijk zijn nog nooit zo groot  geweest als nu. Honger en gebrek in een globaliserende wereld die rijk genoeg is dit te voorkomen, is onacceptabel.

Lees verder
29 juli 2009

Milieuzone in Nieuwegein?

Het college heeft een luchtkwaliteitsplan opgesteld om zodoende de luchtkwaliteit in Nieuwegein te verbeteren. Een nobel streven zou je denken. De collegepartijen hebben zich daar op voor laten staan. De PvdA staat in de persoon van de RIM cie-voorzitter Langerak prominent in het AD van enige tijd geleden met een verbodsbord milieuzone in de hand. Men zou wel eens laten zien dat Nieuwegein voortvarend hiermee bezig is! Nog voor het reces werd nogmaals aangedrongen hierop met een motie.

Lees verder
28 juli 2009

Nieuwe rubriek

Vanaf heden opent de SP Nieuwegein een column, met actuele beschouwingen, meningen over uitsluitend politieke ontwikkelingen.  Op deze columns kan alleen worden gereageerd via de e-mail: nieuwegein@sp.nl

Lees verder

Pagina's

U bent hier