h

Blog alle

17 september 2014

Op sleeptouw in de vooruitgang

Op 16 september was ik in het politiek café om als nieuwbakken wethouder bevraagd te worden over de eerste 100 dagen van het nieuwe ‘linkse bewind’. Ik geloof dat het een erg leuke avond is geworden. In de nieuwe opzet van het café worden de gasten bevraagd op een aantal dilemma’s die met de zaal worden uitgediept. Mijn dilemma is voorlopig: Hoe krijgen we nieuwe groepen werklozen aan de baan?’

Lees verder
2 augustus 2014

Ideeën planten voor de tegeltax?

We hadden het niet voor mogelijk gehouden, maar de grote sociale afbraak gaat daadwerkelijk plaatsvinden. Het Haagse politieke achterkamertjes handjeklapgedoe, anderen spreken van vernuftig politiek handwerk, heeft ertoe geleid dat Nederland er nu echt aan moet geloven.

Lees verder
23 juli 2014

Vrijheid van meningsuiting en persvrijheid

Vrijheid van meningsuiting en persvrijheid zijn een groot en kostbaar goed. Dat vinden wij als SP en met ons nagenoeg alle andere politieke partijen. Het zijn verworvenheden waar we met z'n allen terecht trots en ook zuinig op moeten zijn.

Ook de afspraken die binnen de media zijn gemaakt over het beschermen van de privacy, de persoonlijke levenssfeer van personen die in het nieuws zijn, is iets waar men in andere landen jaloers op kan zijn. Kijk maar eens wat de Raad van Journalistiek schrijft:

Lees verder
4 juli 2014

Risico's nemen of safe spelen?

Deze week voerde ik een uitgebreid gesprek met een van de vele ondernemers in onze stad. Onderwerp van gesprek was het organiseren van evenementen in samenwerking met de gemeente. Daar waren wat problemen opgetreden, dat was duidelijk. Gaandeweg het gesprek begon me steeds meer te dagen wat er eigenlijk in de kern fout gaat in de samenwerking tussen gemeenten en ondernemers.
Lees verder
19 juni 2014

Goede samenwerking met de raad over herijking armoedebeleid

Ik kom net thuis van de raadsavond op donderdag 19 juni, waarop we met de Raad samen hebben gesproken over de nieuwe kaders voor het armoedebeleid. Het Rijk stelt nieuwe kaders voor dit soort beleid. Uiteraard gaat het gepaard met een bezuiniging zoals we gewend zijn. Ook komen er nieuwe regels over hoe doelgroepen binnen het armoedeleid bediend mogen worden. Het was te merken dat de Raadsleden nog even moeten wennen aan een college dat voor een nieuwe insteek heeft gekozen.

Lees verder
16 juni 2014

Leuk werkbezoek ROC Midden Nederland

Op maandag 16 juni 2014 was aan mij de eer om een gastles te verzorgen op het ROC in Utrecht. Ik deed dit al een aantal keren eerder op het Anna van Rijn-college en het MBO Utrecht. Leuk hieraan is de discussie met de klas en de ongezouten meningen die over de tafel gaan. Bij een les over politiek hoort ook discussie. En die ging er ook stevig aan toe soms.
Lees verder
29 mei 2014

Martijn Stekelenburg: Mijn eerste week als SP-wethouder

Als ik dit schrijf ben ik pas een paar dagen werkzaam als wethouder, maar heb nu al ik veel geleerd over de do’s en dont’s. Mijn zittende collega’s hebben me uitgelegd dat wethouders zelf eigenlijk weinig doen. Dat vond ik apart, want meestal werken we wel 60 à 70 uur per week. Het blijkt dat wethouders heel veel opdrachten uitzetten, maar dat de ambtenarij alles oppakt. Dat is niet uit luiheid geboren maar komt doordat een wethouder geen tijd heeft om zelf praktisch aan de slag te gaan. 

Lees verder
22 mei 2014

De voordracht van Hasan Inekci

Tijdens de raadsvergadering van 21 mei 2014 was aan mij de eer om onze wethouderkandidaat Martijn Stekelenburg voor te dragen. Omdat de vergadering zo enorm uitliep, vroeg de voorzitter mij om het verhaal heel kort te houden. Ik heb daar toen maar mee ingestemd. Maar toch vind ik ook dat u mijn eigenlijke voordracht mag lezen hieronder. Er zit geen woord Spaans bij.

Lees verder
22 mei 2014

't Was me het avondje wel...

Woensdag 21 mei 2014 werd dan eindelijk het nieuwe college geïnstalleerd, maar daaraan vooraf ging dan nog wél een raadsvergadering. Wat hamerstukken, even wat brabbelen over het  coalitieakkoord en dan snel over naar de plechtigheden rond de benoemingen. Tenminste... dat was de bedoeling... Rond een uur of elf zou dan (bijna) iedereen tevreden huiswaarts kunnen gaan, na nog even een snelle stop bij de borrel en hapjestafel gemaakt te hebben.

Lees verder
19 mei 2014

Zomaar een gesprek op City Plaza

Gesprekken op straat nemen weleens een verrassende wending.  Zoals op 17 mei op City Plaza. Een oudere dame werd door mij aangesproken met de vraag of ze voor het Europese parlement  ging stemmen, en zo ja, of ze dan de SP informatie wilde meenemen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier