h

Wat is er mis?

16 november 2014

Wat is er mis?

De SP wordt vaak verweten dat zij een maatschappij nastreeft die achterhaald is. Volgensde liberalen moet de zorgzame, solidaire samenleving overgaan in een zogenaamde participatiemaatschappij waarin een ieder meedoet naar eigen vermogen. Daarbij wordt uitgegaan van een mens met een vrije wil die richting kan geven aan zijn eigen leven. Hij is in staat om verantwoorde keuzen te maken en is daarmee ook verantwoordelijk voor zijn eigen lot.

Daarnaast is de mens geneigd om zijn eigen talenten zo optimaal mogelijk te benutten. Evenals planten en dieren bezitten mensen de aangeboren neiging om te groeien en zichzelf te ontplooien. Dit zijn twee van de vijf uitgangspunten van het humanisme. De SP en de VVD kunnen elkaar goed vinden in dit gedachtegoed.

Waar gaat het dan mis?

De liberalen gaan voor het gemak voorbij aan andere, net zo belangrijke uitgangspunten van het humanisme. Het humanisme stelt namelijk dat - om een mens te worden met een vrije wil - er aan bepaalde voorwaarden voldaan moet zijn.

Liefde, veiligheid en vrijheid

Het humanisme vergelijkt de mens met een kastanjeboom die zonlicht, lucht, water en een vruchtbare grond nodig heeft. Zo heeft de mens liefde, veiligheid en vrijheid nodig om zijn mogelijkheden en talenten tot volle bloei te laten komen. Het lijkt echter tot een partij als de VVD niet door te dringen dat er veel mensen, en met name kinderen, in de hedendaagse maatschappij om wat voor reden dan ook geen toegang hebben tot hun deel van liefde, veiligheid en vrijheid. In de raadszaal moet ik helaas geregeld constateren dat men nauwelijks benul heeft van wat er speelt buiten eigen kringen. Men lijkt er vaak ook geen interesse in te hebben.

Waar gaat het nog meer mis?

De grote humanistische denker Erasmus liet inspirerende, filosofische theorieën na waarmee de mensheid vooruit kon. Dit staat in schril contrast met een liberaal van vandaag de dag. Die lijkt alleen groot te kunnen denken wanneer het om eigen gewin gaat.

Daar waar het humanisme aan het eind van de Middeleeuwen nieuwe, vooruitstrevende ideeën voortbracht, zal het liberalisme, als ze de kans krijgen, in de eenentwintigste eeuw slechts een afgebrand dorp, een verwoeste stad, een samenleving in puin achterlaten.    

Column van Marian Bijvoet
Lid fractie SP Nieuwegein 

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier