h

Blog alle

26 september 2010

Nieuwegeins SP site een van de besten!

Gisteren kwam de partijraad van SP bijeen in Amersfoort. De bijeenkomst werd geopend door partijsecretaris Hans van Heijningen die eerst de zaken van het afgelopen jaar behandelde. Daarna werd onder andere aandacht gegeven aan de lokale websites. Wat blijkt: De Nieuwegeinse SP-site behoort tot een van de best bekeken SP- sites van het land!

Lees verder
23 september 2010

Blowverbod als hamerstuk door de raad

De meeste partijen in Nieuwegein willen de mogelijkheid voor een blowverbod. Aanleiding is minimaal de overlast die jongeren veroorzaken rond de coffeeshop in Fokkesteeg. Dit probleem is niet nieuw natuurlijk. In 2005 schreef ik al een column waarin ik pleite voor het scheiden van de overlastdiscussie en de discussie rondom gedogen van softdrugs.

Lees verder
14 september 2010

Planschadelijke communicatie

Vanavond was SP samen met Leefbaar Nieuwegein aanwezig bij een bijeenkomst van een aantal bewoners van de Raadstede. U heeft vast al gezien dat het nieuwe gemeentehuis flink begint te vorderen. Maar heeft u al gezien wat dit betekent voor de mensen die op de Raadstede wonen? Die krijgen me een kolos van een gebouw voor deur, daar schrik je van.

Lees verder
9 september 2010

Klaar voor het raadsjaar

Een kop die eigenlijk niet klopt omdat het suggereert dat we nu pas gereed zouden zijn om oppositie te voeren tegen het voortdurende asociale beleid van de Nieuwegeinse coalitiepartijen. Maar de SP is altijd strijdbaar en actief en ook tijdens de zomervakantieperiode waren we dat. Zo was de SP aanwezig tijdens de kindervakantieweek van Bouwgein en op het deels verregende Geinbeatfestival.

Lees verder
18 augustus 2010

Marcel van Dam spreekt op SP zomeruniversiteit

In de zomer zijn de meeste politieke partijen erg stil. Het is reces zoals dat heet in de zomermaanden.Niet bij de SP. Als het vergaderen klaar is in juli maakt SP gebruik van die tijd om opleidingen te organiseren zoals deze week in Lochem. Aan de orde was het Socialisme in de 21ste eeuw. Met 50 andere SP-ers bestudeerden we het vraagstuk welke plaats het socialisme heeft in deze tijd en hoe daar uiting aan gegeven moet worden.

Lees verder
7 augustus 2010

Winterbanden

Terwijl het nog hartje zomer is en de mussen soms van het dak vielen komt de VVD in Nieuwegein met schriftelijke vragen gericht aan het college over winterbanden.

Lees verder
3 juli 2010

Miljoenen voor fietsbrug Plofsluis voor 5 minuten tijdwinst?

Deze week was er in de raadsvergadering een discussie over de fietsbrug over de Plofsluis. Zoals te verwachten was werd er door de collegepartijen, bij monde van dhr. Wijntjes van het CDA een vurig pleidooi gehouden voor de aanleg van de fietsbrug. De argumenten waren echter niet sterk vonden wij. Er is bijvoorbeeld niet onderzocht hoeveel mensen hier nou gebruik van gaan maken. Het is niet duidelijk was het nu allemaal gaat kosten. De verborgen kosten van de ook nog aan te leggen fietstunnel onder de Plettenburgerbaan door en de kruising met de Structuurbaan zijn niet bekend. Het geheel gaat vele miljoenen kosten en in deze tijd kan dat geld beter besteed worden aan het beperken van de gevolgen van de economische crisis voor de burgers. Tot slot kan genoemd worden dat er 5 fietsminuten verderop al een brug ligt met apart fietspad.

Lees verder
19 juni 2010

65 blijft 65?

Gisteren kreeg ik een stemformulier in de bus van mijn vakbond, de FNV. Agnes Jongerius legde in de bijgevoegde toelichting omstandig uit dat het akkoord met de werkgevers beter was , dan de beoogde plannen van het vorige kabinet. Enige uren later ontving ik een e-mail van ons SP kamer-lid en vakbondslid FNV Paul Ulenbelt en hij legde helder uit dat de beoogde verbeteringen een sigaar uit eigen doos zijn en ten koste gaan van andere verworvenheden. Ik ben sterk geneigd Paul te geloven en heb dus ook tegen het bereikte akkoord gestemd. Los van de ingewikkelde berekeningen die het gelijk van de een of de ander zouden moeten aantonen, kijk ik om me heen en neem waar dat:

Lees verder
12 juni 2010

vrijwilligersfestijn bij Bouwgein

Vele handen werden vandaag uit de mouwen gestoken om Bouwgein weer tot een nieuwe en een nog mooiere ontmoetingsplek om te toveren. Zoals u wellicht weet brandde Bouwgein geheel af een tijd geleden en die schade dient hersteld te worden!

Lees verder
12 juni 2010

De stofwolken trekken langzaam op

De stofwolken trekken langzaam op, verliezers likken de wonden, winnaars genieten nog na van hun (onverwachte?) triomf. Conclusie: de grote ruk naar rechts is gemaakt.

Lees verder

Pagina's

U bent hier