h

Blog alle

16 november 2010

Verrassend optreden van Tiny Kox in Poelzicht

U heeft het allemaal kunnen zien vanavond, de PVV is ter verantwoording geroepen in de Tweede Kamer over de Lucassenzaak. Op de valreep kwam er nog een ander schandaal achteraan met betrekking tot James Sharpe die in Hongarije terecht gewezen is voor bedrog van klanten. Wat een mooie start van de avond! Nee dus, temeer omdat Emile Roemer hierdoor verhinderd was en in debat moest met een bloedruikende D66, GroenLinks en PvdA die een spoeddebat hadden aangevraagd.

Lees verder
13 november 2010

Wat een feest die beschouwingen!

De festiviteiten rond de lokale Algemene Beschouwingen zijn weer achter de rug. Maar liefst 13 raadsfracties kregen de gelegenheid hun ei te leggen, een unicum in de Nieuwegeinse politieke geschiedenis. Misschien wel een treurig landelijk record.

Lees verder
11 november 2010

Algemene Beschouwingen beschamende opvoering in Nieuwegeinse gemeenteraad

Deze week vonden de Algemene Beschouwingen plaats waarbij de gemeenteraad de begroting voor het jaar 2011 vaststelde. Het is gebruikelijk dat tijdens deze beschouwingen de toestand van de stad wordt besproken en vooruitgekeken wordt naar de komende periode. In deze belangrijke vergadering stelt de raad de prioriteiten vast voor de komende tijd. Dit jaar waren de beschouwingen over de enorme bezuinigingen van 7,5 miljoen euro een beschamende opvoering.

Lees verder
3 november 2010

Het experiment dat begroting heet

Vandaag werd me weer eens bevestigd: Als bestuurders ergens goed in zijn is het babbelen met elkaar. Niet alleen graag over dikke stukken zoals vanavond de begroting, maar vooral ook in bedekte termen. Nu moet u allereerst weten dat de gemeenteraad aan het experimenteren is geslagen met vergadervormen. Op zichzelf is dat niet uniek want dat gebeurt overal in Nederland met vaak tegenvallende resultaten. Aanleiding voor Nieuwegein om dit ook te gaan doen denk ik wel eens. Het kan alleen maar tegenvallen. Want wat is het geval? In welke vorm je bestuurders ook bij elkaar zet, ze blijven dezelfde praatjes afsteken en dezelfde wollige eufemismen gebruiken. Bepaalde raadsleden verliezen na zoveel jaren wel hun haren, maar niet hun streken.

Lees verder
31 oktober 2010

Nieuw kabinet dooft glans van belangrijke parel

Armoede werkt niet

Al jaren maakt de SP zich hard voor een betere sociale werkvoorziening. De WSW is de parel van onze samenleving en toont aan dat we mensen willen laten meedoen aan de samenleving in plaats van ze aan hun lot over te laten. Die glans van deze parel lijkt uit te doven nu het kabinet van plan is de parel zelf weg te poetsen.

Lees verder
30 oktober 2010

Politieke storm

Was het een tijdje geleden nog zo, dat je in Nieuwegein van een relatieve politieke rust kon spreken, omdat men misschien in de diverse achterkamers heel druk zou zijn met voorbereidingen op de bezuinigingsstorm, nu moet dat beeld helemaal bijgesteld worden. Wat er de afgelopen paar weken aan berichten in locale en landelijke media naar buiten is gekomen laat zien, dat het binnen de Nieuwegeinse bestuurderswereld allesbehalve stil is. Eerst was er bijvoorbeeld de berichtgeving over het apart registreren van Romabewoners, wat later gevolgd door de mededeling over het vertrek van Cor de Vos, en zaken als de asbestkwestie, snelheidsovertredingen door Connexion chauffeurs en natuurlijk vooral ook geduveljaag in Nieuwegeinse fracties. Het lijkt er met dat laatste punt zo langzamerhand verdacht veel op dat sommige fracties vooral hun energie besteden aan interne hoekse en kabeljauwse twisten. Netto resultaat tot nu toe: 13 verschillende fracties in een gemeenteraad met 33 zetels.

Lees verder
25 oktober 2010

Nadruk op sociale stad blijkt een brug te ver

Woensdagavond beslist de raad over het uit de algemene reserves halen van 2 miljoen euro voor de aanleg van een fietsbrug over de Plofsluis. Twee miljoen euro om vijf minuten te besparen op een fietsrit naar Houten?

Lees verder
13 oktober 2010

Visie op Nieuwegeinse detailhandel erg minimalistisch

Vandaag werd de zogenaamde detailhandelvisie besproken in een raadsbijeenkomst. Een dergelijk stuk beschrijft hoe de verdeling van winkels eruit moet zien in Nieuwegein tot 2025. Dat dreigde een erg saai stuk te worden, maar bij het lezen viel me meteen op dat het college weer stevig in buidel tast voor wollige termen. Dit om te verhullen dat de buurtwinkelcentra mogelijk hun langste tijd gehad hebben. Dat ga ik even toelichten.

Lees verder
10 oktober 2010

Stilte voor de storm in Nieuwegein

Terwijl in Den Haag de laatste hand wordt gelegd aan het eerste, en wellicht laatste kabinet Rutte - met al het publicitaire geweld wat daar nou eenmaal bij schijnt te horen, ervaren we in Nieuwegein een relatieve politieke rust. Goed, er werden nieuwe raadsleden geinstalleerd, er werd afscheid genomen van anderen en er was wat heibel over een raadslid dat zich van een partij afsplitste om zelfstandig verder te gaan, maar afgezien daarvan gebeurt er op dit moment ogenschijnlijk weinig wat aanleiding geeft tot enige vorm van ophef.

Lees verder
26 september 2010

Een menswaardige GGZ steeds verder te zoeken

Onlangs was er op televisie een reportage te zien over de zorgmijders: mensen die zo verward zijn dat ze op termijn een gevaar kunnen zijn voor zichzelf of hun omgeving. Mensen die op straat leven of in appartementjes in omstandigheden die je schokkend en mensonterend mag noemen. Mensen die bijna niets meer hebben en financieel veelal zo goed als aan de grond zitten. Mensen die vanuit hun situatie en belevingswereld geen beroep willen of kunnen doen op professionele psychiatrische hulpverlening terwijl dat wel noodzakelijk is. Mensen dus waar een fatsoenlijke, sociale samenleving zich om zou moeten bekommeren en alles voor uit de kast zou moeten halen om juist hen weer uitzicht op een wat menswaardiger bestaan te kunnen bieden.

Lees verder

Pagina's

U bent hier