h
4 juni 2018

‘In geouwehoer kun je niet wonen’

Dit is een bekend citaat van Jan Schaefer, bekend PvdA politicus van weleer. De treffende uitspraak deed hij als Tweede Kamerlid en die uitspraak lijkt nog steeds actueel. Vanavond werd het nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd en besproken. De SP diende twee moties in waaronder een motie die de 30% sociale huur in Nieuwegein wilde veiligstellen. In het coalitieakkoord staan daarover namelijk alleen hele vage woorden. De motie haalde het niet maar het debat gaf nog veel stof tot nadenken.

Lees verder
1 juni 2018

Raad van Nieuwegein gaat MOvactor op de voet volgen

Op verzoek van de SP heeft afgelopen donderdagavond een interpellatiedebat plaatsgevonden met de raad over MOvactor. Tijdens deze vergadering werd door een brede vertegenwoordiging van de raad een motie aangenomen. In de motie wordt het college opgedragen tekst en uitleg te geven en na de zomer een avond te beleggen om over de toekomst van MOVactor te praten samen met de medewerkers, de vrijwilligers en de gebruikers van de diensten van MOvactor. Alleen de partij Lokale Vernieuwing stemde tegen. Lees verder
30 mei 2018

Nieuwe fase

Dus Nieuwegein heeft nu een nieuw college. En helemaal conform de wens van de VVD  is het een minder links (= minder sociaal), dus een stuk rechtser gezelschap.

Lees verder
30 mei 2018

SP motie tegen werken onder het minimum loon door Nieuwegeins college uitgevoerd.

De op 26 april j.l.  aangenomen SP motie tegen werken onder het minimumloon is door het college uitgevoerd.

Lees verder
28 mei 2018

sp vraagt interpellatiedebat aan over movactor

Maandagavond heeft de SP een interpellatiedebat aangevraagd over de erbarmelijke toestand waarin de lokale welzijnsorganisatie Movactor zich lijkt te bevinden. Vanuit signalen van medewerkers, vrijwilligers en clienten komen er verontrustende berichten. Wat SP betreft vindt er aanstaande donderdag een debat plaats over dit debacle. Lees verder
20 mei 2018

Menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid....

Foto: SP

....en solidariteit. Drie basisbegrippen van de SP. Niet alleen nationaal, maar zeker ook internationaal. Want zoals de SP opkomt voor iedereen die in Nederland slachtoffer is van de neoliberale sloop, zo is de SP ook solidair met degenen die elders slachoffer zijn van neoliberalisme, onderdrukking, oorlogsgeweld en apartheid.

Lees verder
17 mei 2018

MOvactor: onduidelijkheid troef

Steeds vaker krijgt de SP klachten over het niet goed functioneren van Movactor. “Inwoners van Nieuwegein kennen MOvactor van hun gezondheidscentrum of hun buurtplein (…) Het zetje in de rug bij een plots opgekomen probleem. Hoe dan ook: MOvactor versterkt mensen en hun mogelijkheden in Nieuwegein” aldus de tekst op de website (movactor.nl).Lees verder
4 mei 2018

4 mei 2018

Foto: SP

Ook dit jaar was de SP op 4 mei weer aanwezig bij de dodenherdenking in Nieuwegein.
Een herdenking die doet beseffen, dat vrijheid niet vanzelfsprekend is, maar iedere keer weer bevochten moeten worden. Toen en nu. Hier en elders. Altijd en overal.

Lees verder
27 april 2018

Motie tegen werken onder minimum aangenomen

Als het aan de Tweede Kamer ligt komt er straks een wet waarbij mensen met een beperking onder het minimum loon gaan verdienen. Als de loondispensatie wordt ingevoerd gaan mensen met een arbeidsbeperking die vanuit de bijstand aan het werk gaan minder pensioen en WW-rechten opbouwen dan mensen met een arbeidsbeperking die nu nog via een loonkostensubsidie aan het werk zijn. Gisteravond werd een SP motie aangenomen waarmee het college wordt opgeroepen om een brandbrief te sturen aan Den Haag.Lees verder
12 april 2018

Ze zijn gek geworden....

Lokale politiek lijkt helemaal niets voor te stellen als je kijkt wat er op dit moment in de wereldpolitiek gebeurt.
Want men lijkt gek geworden. Politici maken met het grootse gemak beleid op basis van alleen maar vermoedens, van veronderstellingen.

Lees verder

Pagina's