h
20 mei 2018

Menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid....

Foto: SP

....en solidariteit. Drie basisbegrippen van de SP. Niet alleen nationaal, maar zeker ook internationaal. Want zoals de SP opkomt voor iedereen die in Nederland slachtoffer is van de neoliberale sloop, zo is de SP ook solidair met degenen die elders slachoffer zijn van neoliberalisme, onderdrukking, oorlogsgeweld en apartheid.

Lees verder
17 mei 2018

MOvactor: onduidelijkheid troef

Steeds vaker krijgt de SP klachten over het niet goed functioneren van Movactor. “Inwoners van Nieuwegein kennen MOvactor van hun gezondheidscentrum of hun buurtplein (…) Het zetje in de rug bij een plots opgekomen probleem. Hoe dan ook: MOvactor versterkt mensen en hun mogelijkheden in Nieuwegein” aldus de tekst op de website (movactor.nl).Lees verder
4 mei 2018

4 mei 2018

Foto: SP

Ook dit jaar was de SP op 4 mei weer aanwezig bij de dodenherdenking in Nieuwegein.
Een herdenking die doet beseffen, dat vrijheid niet vanzelfsprekend is, maar iedere keer weer bevochten moeten worden. Toen en nu. Hier en elders. Altijd en overal.

Lees verder
27 april 2018

Motie tegen werken onder minimum aangenomen

Als het aan de Tweede Kamer ligt komt er straks een wet waarbij mensen met een beperking onder het minimum loon gaan verdienen. Als de loondispensatie wordt ingevoerd gaan mensen met een arbeidsbeperking die vanuit de bijstand aan het werk gaan minder pensioen en WW-rechten opbouwen dan mensen met een arbeidsbeperking die nu nog via een loonkostensubsidie aan het werk zijn. Gisteravond werd een SP motie aangenomen waarmee het college wordt opgeroepen om een brandbrief te sturen aan Den Haag.Lees verder
12 april 2018

Ze zijn gek geworden....

Lokale politiek lijkt helemaal niets voor te stellen als je kijkt wat er op dit moment in de wereldpolitiek gebeurt.
Want men lijkt gek geworden. Politici maken met het grootse gemak beleid op basis van alleen maar vermoedens, van veronderstellingen.

Lees verder
31 maart 2018

Nieuwe SP fractie geïnstalleerd!

Donderdag 29 maart zijn de nieuwe fracties in de Nieuwegeinse Gemeenteraad geïnstalleerd.

Lees verder
30 maart 2018

Afscheid....

Foto: SP

Woensdag 28 maart werd er in de gemeenteraad afscheid genomen van vertrekkende raadleden. Voor onze SP vertrokken Frank van den Heuvel. Laura Bruinsma en Hasan Inekci.

Lees verder
30 maart 2018

SP steunt actie leraren voortgezet onderwijs

Foto: SP

Donderdag 29 maart was er in Nieuwegein een protest actie van leraren in het voortgezet onderwijs. Het protest was vooral gericht tegen de belachelijk hoge werkdruk en de zeer karige salariëring.

Lees verder
24 maart 2018

SP campagne stopt nooit....

Foto: SP

De stemlokalen zijn nog maar amper dicht of de SP was in Nieuwegein alweer in het straatbeeld aanwezig. Om mensen te bedanken voor hun steun, om Nieuwegein te laten zien dat de SP er gewoon altijd is.

Lees verder
22 maart 2018

SP blijft tweede partij van Nieuwegein

Foto: SP

Hoewel de SP in Nieuwegein een verlies heeft moeten incasseren van 1 zetel, blijven we met 4 zetels de tweede partij en de grootste op links. Namens het bestuur, de fractie, en de actieve leden bedanken wij alle kiezers voor hun stem op de SP. Ook de komende jaren zullen we ons maximaal inzetten om het linkse geluid naar voren te brengen. 

Lees verder

Pagina's