h

Nog meer nieuwe gezichten!

3 oktober 2022

Nog meer nieuwe gezichten!

Op het 3 oktober jl gehouden maandelijkse overleg waren alwéér nieuwe gezichten aanwezig. Steeds meer leden van onze SP Nieuwegein willen dus op de één of andere wijze een steentje bijdragen aan het uitbouwen van de afdeling.  Voor meer menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. In Nieuwegein, in Nederland.

Foto: EG

De avond o.l.v. Vincent Mulder stond deels in het teken van de 50-jarige geschiedenis van de SP en deels in het teken van komende lokale activiteiten.

Foto: EG

Zo is de SP a.s. zaterdag 8 oktober weer aanwezig op City Plaza. Om met mensen in gesprek te gaan. Om te horen hoe hard de crisis er inhakt en door te wijzen op het meldpunt 'energie armoede' op onze website.

De volgende bijeenkomst is 7 november, met als SPeciale gast Bastiaan van Apeldoorn,  voorzitter van de SP Eerste Kamerfractie. Hij zal het nodige vertellen over het werk van de Eerste Kamer en hoe belangrijk de Provinciale Staten verkiezingen daarom zijn. En die verkiezingen zijn in maart 2023.

Voorafgaand aan die avond in november zal er vanuit de afdeling nog een belactie naar leden plaatsvinden.

EG

U bent hier