h
25 augustus 2018

tijd voor rechtvaardigheid

Foto: SP

Zaterdag 15 september vond in Rotterdam de manifestatie Tijd voor
Rechtvaardigheid plaats.

Lees verder
2 augustus 2018

Zomerstilte?

In deze opmerkelijke zomer lijkt het politieke gedoe zo goed als stil te liggen. Zeker lokaal is er ogenschijnlijk sprake van een serene rust. Volop zomer, een zomer die tot nog toe vooral uitnodigt tot genieten en weinig ruimte laat voor andere zaken. Daar is het eigenlijk ook veel te warm voor.

Lees verder
1 juli 2018

SP dient motie van afkeuring in over gang van zaken MOvactor

De SP zal op 5 juli een motie van afkeuring indienen over de gang van zaken rondom de welzijnsinstelling MOvactor. De SP diende eerder al een motie in als reactie op signalen van medewerkers, ex-medewerkers en vrijwilligers dat het goed mis was bij de instelling. De reactie die het college gaf op de motie via een brief is wat de SP betreft flink onder de maat. Lees verder
29 juni 2018

Raad geeft signaal af tegen korting op WSW doelgroep

Gisteravond stemde de raad in met een voorstel van GroenLinks, mede ingediend door SP om staatssecretaris van Ark te laten weten dat korten op de WSW doelgroep geen goed idee is. Van Ark wil een zogenaamde efficiencykorting doorvoeren. Een verder onberedeneerde bezuiniging die wat SP betreft niet uitvoerbaar is. 

Lees verder
10 juni 2018

Even babbelen....

Statushouders, dat zijn asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen en vervolgens een “inburgeringtraject” ingaan. Één van de belangrijkste onderdelen daarvan is natuurlijk het leren van Nederlands. En dat is voor buitenlanders een verdomd moeilijk taaltje. Ook voor veel landgenoten trouwens…..

Lees verder
4 juni 2018

‘In geouwehoer kun je niet wonen’

Dit is een bekend citaat van Jan Schaefer, bekend PvdA politicus van weleer. De treffende uitspraak deed hij als Tweede Kamerlid en die uitspraak lijkt nog steeds actueel. Vanavond werd het nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd en besproken. De SP diende twee moties in waaronder een motie die de 30% sociale huur in Nieuwegein wilde veiligstellen. In het coalitieakkoord staan daarover namelijk alleen hele vage woorden. De motie haalde het niet maar het debat gaf nog veel stof tot nadenken.

Lees verder
1 juni 2018

Raad van Nieuwegein gaat MOvactor op de voet volgen

Op verzoek van de SP heeft afgelopen donderdagavond een interpellatiedebat plaatsgevonden met de raad over MOvactor. Tijdens deze vergadering werd door een brede vertegenwoordiging van de raad een motie aangenomen. In de motie wordt het college opgedragen tekst en uitleg te geven en na de zomer een avond te beleggen om over de toekomst van MOVactor te praten samen met de medewerkers, de vrijwilligers en de gebruikers van de diensten van MOvactor. Alleen de partij Lokale Vernieuwing stemde tegen. Lees verder
30 mei 2018

Nieuwe fase

Dus Nieuwegein heeft nu een nieuw college. En helemaal conform de wens van de VVD  is het een minder links (= minder sociaal), dus een stuk rechtser gezelschap.

Lees verder
30 mei 2018

SP motie tegen werken onder het minimum loon door Nieuwegeins college uitgevoerd.

De op 26 april j.l.  aangenomen SP motie tegen werken onder het minimumloon is door het college uitgevoerd.

Lees verder
28 mei 2018

sp vraagt interpellatiedebat aan over movactor

Maandagavond heeft de SP een interpellatiedebat aangevraagd over de erbarmelijke toestand waarin de lokale welzijnsorganisatie Movactor zich lijkt te bevinden. Vanuit signalen van medewerkers, vrijwilligers en clienten komen er verontrustende berichten. Wat SP betreft vindt er aanstaande donderdag een debat plaats over dit debacle. Lees verder

Pagina's