h

'DE ONDERSTE STEEN BOVEN'!

12 september 2021

Woonprotest: hard nodig!

Foto: SP

De op zondag 12 september gehouden woondemonstratie in Amsterdam, waar ook de SP Nieuwegein bij aanwezig was, was een groot succes. Wat de opkomst betreft. Of die ook succesvol is qua resultaat staat nog te bezien. De praktijk heeft geleerd, dat het merendeel van de arrogante politieke elite zich n.l. geen bal aantrekt van dit soort (brave) demonstraties. En verder haar neoliberale ding blijft doen onder de Haagse kaasstolp, niet gehinderd door gevoelens van empathie of mededogen met hen die door hun beleid het onderspit delven…

Lees verder
4 september 2021

12 september: Het woonprotest!

Foto: Woonprotest

Zondag 12 september vindt in Amsterdam een massale demonstratie voor een radicale verbetering van het woonbeleid plaats. Meer dan 160 organisaties steunen dit protest. En ook de SP Nieuwegein doet mee.

Lees verder
30 augustus 2021

De wooncrisis, het woonprotest!

Op 8 juli, vlak voor de vakantie, protesteerden inwoners van Nieuwegein tegen de hoogbouwplannen in de binnenstad. Niemand is tegen sociale huur, maar onze gemeente lost het gebrek aan betaalbare huizen niet op door te bouwen.

Lees verder
9 juli 2021

Over 'Voor14'....

Foto: SP

De FNV was j.l. donderdag aanwezig bij het Stadshuis. Doel was steun te verlenen aan de door de SP fractie ingediende motie voor een eerlijk minimumloon van € 14 per uur. Er werd een uitgebreid informatiepakket overhandigd dat door de SP zal worden doorgegeven aan de verantwoordelijk wethouder. In Nederland zijn er al tal van gemeenten die het streven naar € 14 hebben omarmd.

Lees verder
9 juli 2021

Burgemeester: protestactie boze bewoners is ‘ordeverstoring’

Foto: SP

Op donderdagmiddag  8 juli  was er voor het Stadshuis in Nieuwegein een demonstratie van boze bewoners tegen de geplande hoogbouw in hun achtertuin. Want een woontoren van 70 meter in de achtertuin,  daar komt het allemaal wel op neer, als de megalomane plannen van PvdA wethouder Adriani en het college worden uitgevoerd.

Lees verder
4 juli 2021

SP lanceert meldpunt Zwarte lijsten van de Belastingdienst

Honderdduizenden Nederlanders staan op zwarte lijsten van de
Belastingdienst. Omdat eerder een voorstel van de SP in de Tweede Kamer is aangenomen, krijgen zij nu een brief van de Belastingdienst als zij op deze lijsten staan. Omdat nog steeds niet duidelijk is hoe en waarom mensen op deze lijsten terecht zijn gekomen is de SP een meldpunt gestart.
Iedereen die hierover een brief van de Belastingdienst heeft gekregen
of het vermoeden heeft dat hij of zij op de lijsten staat, kan een
verhaal achterlaten bij het meldpunt.

Lees verder
11 september 2021

Aardwarmte van de baan (voorlopig)

Op vrijdag 10 september heeft Warmte Bron Utrecht (WBU) aangekondigd te stoppen met de voorbereidingen voor het boren naar Aardwarmte in de gemeente Nieuwegein. De ingewikkelde besluitvorming kreeg 'de schuld'. De burgemeester gaf namens het college aan wel door te willen met aardwarmtewinning.

Lees verder
5 juli 2021

Één raadsvergadering, twee demonstraties!

A.s. donderdag 8 juli komt de gemeenteraad van Nieuwegein voor
het eerst sinds de lockdown weer in het Stadshuis samen. Deze
vergadering heeft een pauze van half 6 tot half 8.
Die pauze is hét moment voor maar liefs 2 demonstraties:

om 17u15 de 1e tegen de absurde hoogbouw in de binnenstad,
om 18u45 de 2e voor een eerlijk minimum loon van € 14,-
De demonstraties zijn op het Stadsplein, tussen het gemeentehuis en de Kom, een goede plek en juist moment om even na werktijd nog mee te pikken.

Lees verder

Pagina's