h
7 maart 2018

Leuk debat in Fort Vreeswijk over allerlei onderwerpen

Foto: SP

Vanavond was het bewonersdebat in Fort Vreeswijk over allerlei thema's. Met 11 partijen op het podium werd het gesprek aangegaan over winkels, groen, duurzaamheid en leefbare wijken. Lijsttrekker Martijn Stekelenburg heeft de standpunten van SP goed naar voren gebracht.

Lees verder
6 maart 2018

17 maart: Nine Kooiman bij SP Nieuwegein!

Foto: SP

SP Tweede Kamerlid Nine Kooiman zal zaterdag 17 maart aanwezig zijn bij de SP op de verkiezingsmarkt op City Plaza.

Lees verder
6 maart 2018

Uitzonderlijke eensgezindheid....

Foto: SP

Een zeldzaam moment in de gemeenteraad op die avond van 5 maart: er werd unaniem ingestemd met een motie, iets wat slechts een enkele keer in onze gemeenteraad gebeurt. Aanleiding voor deze eensgezindheid was  - afgezien van de naderende gemeenteraadsverkiezingen - de parkeersituatie rond het winkelcentrum Kauwenhof in de Doorslag.

Lees verder
6 maart 2018

Lijsttrekker Martijn Stekelenburg stelt zich voor

Foto: SP

Via de site van het RTV Utrecht hebben alle lijsttrekkers de gelegenheid gekregen om zichzelf kort voor te stellen. Waarom doet hun partij mee aan de verkiezingen en wat willen ze bereiken. Martijn legt hier uit wat de SP de komende jaren van plan is. Klik op de foto om het filmpje te openen.

Lees verder
3 maart 2018

Goede geluiden uit Doorslag en Fokkesteeg

Foto: SP

Vandaag was de SP te vinden op de Kauwenhof in Dooslag en In de winkelstraat van Fokkesteeg. Ondanks de kou reageerden mensen enthousiast. De verkiezingen komen steeds meer in beeld bij mensen. Het merendeel lijkt van plan te zijn te gaan stemmen. Dat is goed nieuws. 

Lees verder
2 maart 2018

Martijn Stekelenburg vertelt meer over 'linkse oplossingen'

Lees verder
1 maart 2018

Staatssecretaris van Ark reageert op brief Stekelenburg

Deze week kwam er dan eindelijk een antwoord op de brief die wethouder Stekelenburg stuurde aan staatssecretaris van Ark van Sociale Zaken. In november stuurde Stekelenburg een brief met een aantal signalen over de participatiewet. Dit om mevrouw van Ark te helpen met haar inwerkprogramma. Op een aantal punten toont de secretaris begrip, op een aantal andere punten is het antwoord helaas wat tandelozer.

Lees verder
28 februari 2018

Inspraak bewoners bij project Rijnhuizen blijkt een aanfluiting

De inspraak van bewoners rond het project Rijnhuizen lijkt een farce te zijn. Een aantal omwonenden en andere betrokkenen melden dat het erop lijkt dat het College de inspraakprocedure frustreert.

Lees verder
25 februari 2018

‘Tot zover mijn eerste termijn!’

Met deze zin sluiten raadsfracties vaak hun betoog af tijdens een raadsdebat. De term ‘termijn’ slaat dan op een deel van de beraadslagingen. Het begrip termijn heeft ook betrekking op een collegeperiode van vier jaar die binnenkort voor mij afloopt. Over het algemeen is de SP terughoudend met deelname aan een college. De ervaring leert dat je alleen mee zou moeten doen als je voldoende kunt binnenhalen voor je kiezers. Anders doe je te veel concessies zonder echt resultaat en dan word je daar keihard op afgerekend. Toen de SP in Nieuwegein tweede partij werd bij de vorige verkiezingen, lag er tevens een ingewikkelde uitslag. Zoals ik al verwachtte was er geen duidelijke winnaar. De VVD die de grootste was geworden, had evenveel zetels als SP en Ieders Belang. Allemaal vijf zetels, maar alleen een verschil in het precieze aantal stemmen.
Lees verder
22 februari 2018

Geynwijs: van hoofdpijn naar zware migraine

In de vergadering van de Gemeenteraad op 22 februari j.l. is uitvoerig stilgestaan bij de situatie rond Geynwijs. Dit in verband met “een voorstel inzake vaststelling en doorontwikkeling van de wijze waarop de toegang tot de zorg op het gebied van jeugd en WMO is georganiseerd.” Tja.

Lees verder

Pagina's