h

SP vraagt wethouder in actie te komen voor Ellie van Setten

27 september 2023

SP vraagt wethouder in actie te komen voor Ellie van Setten

De SP is op de bres gesprongen voor Ellie van Setten. Zij is de vrouw, die in augustus met een solo protestactie bij het Stadshuis media aandacht kreeg voor haar zeer schrijnende situatie.

Lang verhaal kort: Ellie van Setten (37) is dit jaar verhuisd van Groningen naar Nieuwegein. Zij heeft een zeer speciale rolstoel nodig vanwege een uitzonderlijke ziekte die, naarmate je ouder wordt, je steeds zieker maakt. Diverse medische rapportages uit Groningen geven dan ook glashelder aan dat die speciale rolstoel absoluut noodzakelijk is om nog enigszins te kunnen functioneren, te kunnen leven dus.

De aanvraag bij de gemeente Nieuwegein is echter, nadat zij eerder al was terecht gekomen in een mallemolen van bureaucratische rompslomp en onbegrip – op advies van een verzekeringsarts van het extern ingehuurde advies bureau Argonaut advies – door de gemeente afgewezen.

De SP, op de hoogte van haar persoonlijke moeilijke woon- en leefomstandigheden, heeft daarom nu PvdA wethouder Bamberg (WMO) direct benaderd met het dringende verzoek persoonlijk actie te ondernemen om te zorgen voor de juiste noodzakelijke, medische voorziening voor Ellie van Setten. Het kan en mag natuurlijk niet zo zijn, dat ook in Nieuwegein de menselijke maat in de zorg steeds meer uit het zicht verdwijnt en vooral financiële afwegingen doorslaggevend lijken te worden bij het toekennen van zorg.

De wethouder had Ellie van Setten al eerder laten weten haar een keer te willen bezoeken, maar het is er nog niet van gekomen.

Wordt vervolgd.

EG

U bent hier