h
26 september 2021

De mensen waar het land écht op draait....

Foto: FNV

Zaterdag 25 september vond de manifestatie "Dag van de Onmisbaren" plaats.
Het speelde zich af in het havengebied van Rotterdam, een goed gekozen plek omdat juist ook daar veel Onmisbaren werkzaam zijn.

Lees verder
24 september 2021

De dag erna, in de supermarkt

"Zag ik u gisteren niet in de gemeenteraad, over de energie?" Geheel verrast, dat ik herkend werd in de supermarkt. Gewoonlijk kan je als raadslid gewoon anoniem boodschappen doen. "Zal ik het maar op zijn Utrechts zeggen: ze wisten het al in 2017 en ze doen niks, nada, noppes!".

Lees verder
12 september 2021

Woonprotest: hard nodig!

Foto: SP

De op zondag 12 september gehouden woondemonstratie in Amsterdam, waar ook de SP Nieuwegein bij aanwezig was, was een groot succes. Wat de opkomst betreft. Of die ook succesvol is qua resultaat staat nog te bezien. De praktijk heeft geleerd, dat het merendeel van de arrogante politieke elite zich n.l. geen bal aantrekt van dit soort (brave) demonstraties. En verder haar neoliberale ding blijft doen onder de Haagse kaasstolp, niet gehinderd door gevoelens van empathie of mededogen met hen die door hun beleid het onderspit delven…

Lees verder
4 september 2021

12 september: Het woonprotest!

Foto: Woonprotest

Zondag 12 september vindt in Amsterdam een massale demonstratie voor een radicale verbetering van het woonbeleid plaats. Meer dan 160 organisaties steunen dit protest. En ook de SP Nieuwegein doet mee.

Lees verder
30 augustus 2021

De wooncrisis, het woonprotest!

Op 8 juli, vlak voor de vakantie, protesteerden inwoners van Nieuwegein tegen de hoogbouwplannen in de binnenstad. Niemand is tegen sociale huur, maar onze gemeente lost het gebrek aan betaalbare huizen niet op door te bouwen.

Lees verder
9 juli 2021

Over 'Voor14'....

Foto: SP

De FNV was j.l. donderdag aanwezig bij het Stadshuis. Doel was steun te verlenen aan de door de SP fractie ingediende motie voor een eerlijk minimumloon van € 14 per uur. Er werd een uitgebreid informatiepakket overhandigd dat door de SP zal worden doorgegeven aan de verantwoordelijk wethouder. In Nederland zijn er al tal van gemeenten die het streven naar € 14 hebben omarmd.

Lees verder
9 juli 2021

Burgemeester: protestactie boze bewoners is ‘ordeverstoring’

Foto: SP

Op donderdagmiddag  8 juli  was er voor het Stadshuis in Nieuwegein een demonstratie van boze bewoners tegen de geplande hoogbouw in hun achtertuin. Want een woontoren van 70 meter in de achtertuin,  daar komt het allemaal wel op neer, als de megalomane plannen van PvdA wethouder Adriani en het college worden uitgevoerd.

Lees verder
4 juli 2021

SP lanceert meldpunt Zwarte lijsten van de Belastingdienst

Honderdduizenden Nederlanders staan op zwarte lijsten van de
Belastingdienst. Omdat eerder een voorstel van de SP in de Tweede Kamer is aangenomen, krijgen zij nu een brief van de Belastingdienst als zij op deze lijsten staan. Omdat nog steeds niet duidelijk is hoe en waarom mensen op deze lijsten terecht zijn gekomen is de SP een meldpunt gestart.
Iedereen die hierover een brief van de Belastingdienst heeft gekregen
of het vermoeden heeft dat hij of zij op de lijsten staat, kan een
verhaal achterlaten bij het meldpunt.

Lees verder

Pagina's