h
1 maart 2018

Staatssecretaris van Ark reageert op brief Stekelenburg

Deze week kwam er dan eindelijk een antwoord op de brief die wethouder Stekelenburg stuurde aan staatssecretaris van Ark van Sociale Zaken. In november stuurde Stekelenburg een brief met een aantal signalen over de participatiewet. Dit om mevrouw van Ark te helpen met haar inwerkprogramma. Op een aantal punten toont de secretaris begrip, op een aantal andere punten is het antwoord helaas wat tandelozer.

Lees verder
28 februari 2018

Inspraak bewoners bij project Rijnhuizen blijkt een aanfluiting

De inspraak van bewoners rond het project Rijnhuizen lijkt een farce te zijn. Een aantal omwonenden en andere betrokkenen melden dat het erop lijkt dat het College de inspraakprocedure frustreert.

Lees verder
25 februari 2018

‘Tot zover mijn eerste termijn!’

Met deze zin sluiten raadsfracties vaak hun betoog af tijdens een raadsdebat. De term ‘termijn’ slaat dan op een deel van de beraadslagingen. Het begrip termijn heeft ook betrekking op een collegeperiode van vier jaar die binnenkort voor mij afloopt. Over het algemeen is de SP terughoudend met deelname aan een college. De ervaring leert dat je alleen mee zou moeten doen als je voldoende kunt binnenhalen voor je kiezers. Anders doe je te veel concessies zonder echt resultaat en dan word je daar keihard op afgerekend. Toen de SP in Nieuwegein tweede partij werd bij de vorige verkiezingen, lag er tevens een ingewikkelde uitslag. Zoals ik al verwachtte was er geen duidelijke winnaar. De VVD die de grootste was geworden, had evenveel zetels als SP en Ieders Belang. Allemaal vijf zetels, maar alleen een verschil in het precieze aantal stemmen.
Lees verder
22 februari 2018

Geynwijs: van hoofdpijn naar zware migraine

In de vergadering van de Gemeenteraad op 22 februari j.l. is uitvoerig stilgestaan bij de situatie rond Geynwijs. Dit in verband met “een voorstel inzake vaststelling en doorontwikkeling van de wijze waarop de toegang tot de zorg op het gebied van jeugd en WMO is georganiseerd.” Tja.

Lees verder
18 februari 2018

SP Nieuwegein aanwezig bij de Pub Quiz

Foto: SP

De SP was ook weer aanwezig bij de Pub Quiz in het Dorpshuis in Vreeswijk en heeft wederom de eerste prijs behaald!

Lees verder
17 februari 2018

Vervolg campagne op Muntplein

Foto: SP

Vandaag stond SP op Muntplein om in gesprek te gaan met het publiek. Al het verkiezingsmateriaal is inmiddels binnen dus er volop geflyer worden. Ook heeft SP een krant die huis aan huis verspreid gaat worden. In de krant wordt aandacht gevraagd voor de speerpunten zoals over zorg en mensen met een smalle beurs. Lees hier meer over de speerpunten. Het volledige programma is hier ook te lezen, klik links in het menu op 'standpunten' en dan op 'programma'. Volgende week is SP te vinden op Makado en bij de Nettorama.

Lees verder
10 februari 2018

Campagne van start op Galecop

Foto: SP

Op 21 maart mogen we allemaal weer stemmen. Tijd dus om de winkelcentra te bezoeken. SP heeft zich voorbereid met een uitstekend programma. Hierover gingen we in gesprek met voorbijgangers.

Over het algemeen werd enthousiast gereageerd. Het is te merken dat verkiezingen nog niet erg leven. Wel kwamen de windmolens aan de orde die met name in Galecop erg leven. SP is tegen overlast voor bewoners van windmolens. Op sommige plekken zoals het Klooster staan ze prima. Het moet nog blijken of er uberhaupt in Rijnenburg gaan komen. De besluitvorming daarover zal nog een tijd op zich laten wachten.

Lees verder
9 februari 2018

Campagne bruisend van start!

Foto: Johan Nebbeling

Zaterdag 3 februari is het startsein gegeven voor de bruisende SP campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. Een campagne vol activiteiten op vele plekken in Nieuwegein. De komende weken zal de SP dus nóg vaker in het straatbeeld verschijnen dan ze normaal al doet.

Lees verder
28 januari 2018

Hoe werkt stemmen?

Foto: SP

Bij de komende raadsverkiezingen is het belangrijk om de opkomst zo groot mogelijk te maken. Dat is goed voor de democratie. Vaak worden bepaalde doelgroepen daarin vergeten. Zo zijn er mensen die een beperking hebben of laaggeletterd zijn. Die hebben vaak moeite om het stemmen en alles wat daarmee te maken heeft te begrijpen. Gemeente Nieuwegein steunde de ontwikkeling van een nieuwe website die hier iets aan doet.

Lees verder

Pagina's