h

‘Tot zover mijn eerste termijn!’

25 februari 2018

‘Tot zover mijn eerste termijn!’

Met deze zin sluiten raadsfracties vaak hun betoog af tijdens een raadsdebat. De term ‘termijn’ slaat dan op een deel van de beraadslagingen. Het begrip termijn heeft ook betrekking op een collegeperiode van vier jaar die binnenkort voor mij afloopt. Over het algemeen is de SP terughoudend met deelname aan een college. De ervaring leert dat je alleen mee zou moeten doen als je voldoende kunt binnenhalen voor je kiezers. Anders doe je te veel concessies zonder echt resultaat en dan word je daar keihard op afgerekend. Toen de SP in Nieuwegein tweede partij werd bij de vorige verkiezingen, lag er tevens een ingewikkelde uitslag. Zoals ik al verwachtte was er geen duidelijke winnaar. De VVD die de grootste was geworden, had evenveel zetels als SP en Ieders Belang. Allemaal vijf zetels, maar alleen een verschil in het precieze aantal stemmen.

Voor de SP brak een spannende tijd aan. Het gesprek werd geopend tussen VVD, SP, D66, PvdA en GroenLinks. Wij waren stellig in onze wens dat er een goede verhouding moest zijn tussen links en rechts. Dus wilden we ook PvdA aan tafel, ondanks dat die flink verloren hadden. Een akkoord kwam tot stand na een aantal weken. Er was veel aandacht in het akkoord voor het armoedebeleid, sociale woningbouw, en de omvorming van het sociale werkveld (sociaal domein). CDA noemde de coalitie ‘knetterlinks’, of dat waar is mag u zelf beoordelen, maar ik heb het altijd als een compliment beschouwd.

Mijn portefeuilles waren met name Werk en Inkomen en Cultuur. Ook wat we noemden ‘gesprek met de stad’. Dit moest vooral slaan op inwonerinitiatieven en de samenwerking met de wijkplatforms. Verder Bedrijfsvoering, ICT en deregulering. Wat heb ik daarvan weten te maken?

Armoede

Allereerst armoedebeleid. In het eerste jaar hebben we een nieuw armoedebeleid vastgesteld waarbij de grenzen voor deelname flink zijn opgerekt. De kindregelingen voor bijvoorbeeld een computer op school zijn flink verruimd, en opgetrokken naar 120% van het minimum. De collectieve verzekering is fors uitgebreid, met deelname tot 150% van het minimum. Tot 130% geeft de gemeente een korting op de premie. Er werd een stadspas ingevoerd, dat was een belangrijke wens van PvdA. We namen afscheid van de Upas. Bijna twee jaar later na een enorme inspanning samen met Werk en Inkomen Lekstroom en ICT leveranciers staat er een volwassen stadspas, die het steeds beter doet. Ik ben bijzonder blij dat het armoedebeleid zo’n impuls heeft gekregen. Ook hebben we een beweging ingezet om mensen in financiële problemen meer zelfredzaam te maken. Dat is hard nodig, het aantal mensen, vooral uit de middeninkomens, dat zich aan de poorten van de schuldhulp meldt, is schrikbarend gestegen. De laatste wetenschappelijke inzichten leren ons dat we deze mensen beter moeten helpen. Ook daarmee zijn we begonnen.

Werk en Inkomen Lekstroom

Ongeveer een jaar voor de verkiezingen bracht SP een vernietigend rapport uit over Werk en Inkomen Lekstroom (WIL). De bejegening en bedrijfsvoering waren niet op orde, en mensen werden echt verkeerd behandeld in veel gevallen. Het rapport dat destijds door mijzelf werd aangeboden aan WIL, bevatte een groot aantal signalen voor verbeterkansen. Niet lang daarna was ik zelf wethouder voor Werk en Inkomen en belandde in het bestuur van WIL. In de afgelopen jaren heb ik veel gesprekken gevoerd met de medewerkers van WIL over het rapport en de verbeterkansen. Het doet me zeer veel deugd dat WIL zich na dit rapport omhoog gewerkt heeft en inmiddels een klanttevredenheid scoort van 7,4. Dat is nog niet optimaal , maar is vele malen beter dan de beginsituatie. Ik ben er trots op dat ik hieraan heb mogen bijdragen. Ook in mijn wethoudersrol heb ik vele cliënten van de WIL gesproken. Als mensen tussen de wal en het schip dreigden te vallen, sprong ik er vaak tussen en kwamen er betere afspraken.

Burgerinitiatieven

In de afgelopen jaren hebben overheden veel moeten bezuinigen vanwege enorme kortingen op het gemeentefonds. Dat heeft ertoe geleid dat bij het sluiten van een van de buurthuizen in Vreeswijk, de bewoners er tussen zijn gesprongen en de wens hebben geuit om zelf het buurthuis op Fort Vreeswijk over te nemen. Dat was niet niks. Uiteindelijk heb ik de raad ervan kunnen overtuigen om 700.000 euro te investeren in het Fort voor een verbouwing. Hierdoor werd de verhuurbaarheid een stuk beter en het pand kreeg een beter energielabel. Inmiddels draait het fort veel beter dan ooit, toen onder de leiding van de gemeente.

Zo lang als ik in Nieuwegein woon, en dat is meer dan 40 jaar, wordt er gezegd dat er niets te doen is voor jongeren. Dat klopt(e) grotendeels. Ondertussen was er een initiatief ontstaan van de zogenaamde Vrienden van Muziek. Dat waren een aantal jongeren die al jarenlang een onderkomen zochten om muziek te maken en een poppodium te stichten. Ze hadden hun oog laten vallen op het voormalige Feniks aan de Nedereindseweg. Ook hier hebben we een goede afspraak kunnen maken en al meer dan een jaar draait dit initiatief op volle toeren en vinden steeds meer jongeren hun weg hierheen. Zeer blij ook dat dit na jarenlang praten geslaagd is!

Bedrijfsvoering en deregulering

Veel klachten van bewoners gaan over de dienstverlening van de gemeente. Ik had bij de coalitieonderhandelingen een plan voor toepassen van LEAN op tafel gelegd. LEAN ontleedt organisatieprocessen en maakt ze beter, sneller en goedkoper. We besloten hierop in te zetten en inmiddels zijn al vele processen aangepakt. Mooiste voorbeeld blijft de gehandicaptenparkeerkaart. Vroeger als mensen die aanvroegen, moesten ze een maand wachten en hem op het gemeentehuis afhalen. Nu, na een LEAN traject, wordt de kaart een dag na de aanvraag opgestuurd en krijgen mensen hem vanzelf in de bus. Alle nieuwe medewerkers van de gemeente krijgen nu een LEAN training die de organisatie zelf verzorgt. Er is een grote omslag gaande in de wijze waarop de gemeente naar haar eigen dienstverlening kijkt. Ook hier ben ik zeer blij mee en is een concreet resultaat.

Cultuur

Cultuur trekt zich weinig aan van de gemeente of welke andere overheid dan ook. Na verschillende bezuinigingen heeft de gemeente een nieuwe cultuurvisie opgesteld, waarbij cultuur meer ruimte kreeg. Ook kwam er een nieuwe stimuleringsregeling. De gemeente draagt 50% van de kosten bij aan activiteiten en festiviteiten. Van die regeling wordt gretig gebruik gemaakt. De cultuur bruist in Nieuwegein nu, ook na aanstellen van een zogenaamde cultuurmakelaar. Deze legt nieuwe verbindingen en helpt initiatiefnemers nieuwe evenementen te organiseren. In de afgelopen jaren heb ik echt heel veel evenementen, tentoonstellingen en uitvoeringen bezocht en geopend. Hierbij heb ik het nog niet eens over de mooie voorstellingen in de Kom en alle andere activiteiten die ons theater inmiddels in de wijken organiseert.

Hoe dan ook, tot zover mijn eerste termijn. Ik hoop dat ik en de SP de kans krijgen na de verkiezingen voor een tweede!

Reacties

Petje af voor je inzet Martijn en op naar een volgende termijn!

Ik heb net gelezen wat u allemaal heeft gedaan. Fantastisch. U zal het wel weten maar er zijn zoveel mensen die armoede lijden en dat vind ik vreselijk. Mijn stem gaat daarom ook naar u op 21 maart. Ik wens u heel veel succes en wat mij betreft mag u de VVD de gemeente uit winnen. Succes.

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier