h

Milieuzone in Nieuwegein?

29 juli 2009

Milieuzone in Nieuwegein?

Het college heeft een luchtkwaliteitsplan opgesteld om zodoende de luchtkwaliteit in Nieuwegein te verbeteren. Een nobel streven zou je denken. De collegepartijen hebben zich daar op voor laten staan. De PvdA staat in de persoon van de RIM cie-voorzitter Langerak prominent in het AD van enige tijd geleden met een verbodsbord milieuzone in de hand. Men zou wel eens laten zien dat Nieuwegein voortvarend hiermee bezig is! Nog voor het reces werd nogmaals aangedrongen hierop met een motie.

Wie schetst onze verbazing dat vandaag in het AD te lezen is , dat de milieuzone in de binnenstad niet doorgaat, omdat het wel meevalt met de luchtkwaliteit en dat de helft van het wagenpark al schoon genoeg is. Hoe is dit nu mogelijk? Zou de lucht in Nieuwegein nu ineens zoveel zijn opgeklaard? Ik waag het sterk te betwijfelen. Het blijft tobben met die luchtkwaliteit.

De SP wil dat er objectief en continue gemeten wordt aan de luchtkwaliteit, om Utrechtse toestanden te vermijden. We komen er niet door alleen maar walstroom in te voeren en de gemeentelijke auto's schoon te laten rijden met roetfilters.

Oh ja, er is ook nog een plan in het verschiet om 273.000 euro uit te geven aan automobilisten met vervuilende diesels om een roetfilter aan te schaffen. Zullen we dat ook maar schrappen? Beter is ons idee om op zaterdag de Nieuwegeiners gratis OV aan te bieden binnen Nieuwegein zodat die diesels in de parkeerstand kunnen blijven!

Stef van der Steen, cie RIM SP

U bent hier