h

Knap stukje theater bij debat over nieuwbouw voor De Kom

10 september 2009

Knap stukje theater bij debat over nieuwbouw voor De Kom

Vanavond werd er in de projectencommissie van de gemeenteraad gesproken over een uitvoeringskrediet voor het nieuw te bouwen theater in het stadscentrum. Er moet een ongelooflijke smak geld uitgegeven worden. Met wat plussen en minnen gaat het ons per saldo zo'n 30 miljoen euro kosten. Ik praatte mee voor de SP over dit onderwerp en bracht een betoog naar voren wat in dit weblog integraal te lezen is. Ik heb me verbaasd over de risico's die het college bereid is te lopen om een enorm te theater te bouwen.

theatercomplex

Er is nog zoveel onduidelijk over de werkelijke kosten en de te verwachten problemen met betrekking tot de exploitatie dat het goedkeuren van dit plan onverantwoord lijkt. De meeste oppositiepartijen bleken kritisch te zijn over het geheel en wilden graag eerst meer informatie. Wethouder Lubbinge van de PvdA probeerde de gemoederen te sussen, maar slaagde daar maar deels in. Onze uiteindelijke bezwaren bestaan eruit dat het theater veel te groot is opgezet. Het wordt een prestigeproject en er lijkt geen onderzoek gedaan te zijn naar de kansen om het theater rendabel te krijgen, gezien het grote aantal theaters in onze omgeving. Het college wil dolgraag een regiofunctie neerzetten met dit theater, maar niets geeft aan dat deze opzet slagingskans heeft.

Per saldo loopt Nieuwegein een enorm financieel risico. Hoogmoed komt voor de val, en we mogen hopen dat deze uitspraak niet gaat gelden voor de investeringen in ons nieuwe theater. Leest u mijn betoog hieronder.

Voorzitter,

Een goed theater en kunstencentrum verdienen een plek in de stad en de toestand van het oude pand vereiste grondige renovatie, dan wel nieuwbouw van het gehele theater. SP is er blij mee kortom dat er een nieuw theater gaat komen. Tot zover de uitgangspunten.

Nu dan de uitvoering. Net als bij andere onderdelen van het stadshart blijkt dat het college Nieuwegein maar wat graag de grote broek aantrekt en een regiofunctie wil verwezenlijken die wat ons betreft niet realistisch is. Dit geldt voor zowel het theater als het hele stadshart. De omvang van het project is te groot niet alleen afgezet tegen de grootte van onze stad, maar ook afgezet tegen het organisatorisch vermogen van de gemeente om dit monsterproject tot een goed einde te brengen, zowel planmatig als financieel.

Voorzitter, ook bij het theater zien we weer dat we geconfronteerd worden met allerlei wijzigingen in de financiële planning en zoals het altijd gaat:?Het wordt nooit goedkoper?. De extra gelden die u van ons vraagt doen ons achter de oren krabben. Er treden iets te veel onvoorziene tegenvallers op. Mijn fractie heeft er begrip voor dat grootschalige trajecten door onvoorziene factoren worden beïnvloed. Maar ook vinden we dat de nieuwe inzichten in dit raadsstuk wel erg uit de lucht komen vallen. We spreken onze zorg uit over het kennelijke gebrek aan overzicht over het gehele traject. Net als bij het gehele stadshartproject stijgen de kosten al aanzienlijk voordat er nog maar een steen gelegd is. Wat staat ons nog meer te wachten? Ik hoop dat u mij fractie gerust kunt stellen maar ik vrees het ergste.

Onze vermoedens dat dit grote theater financiële gevolgen gaat hebben worden verstevigd door uw uitgesproken zorgen in het stuk over de exploitatierisico??s. U geeft aan dat er mogelijk een ander bestuursmodel nodig is om de genoemde risico??s zoveel mogelijk te beperken. Dan gaan er bij mij twee bellen rinkelen. Ten eerste vraag ik me af hoe ernstig u de risico??s voor exploitatie werkelijk inschat. Hoe verantwoord is het voor de gemeenteraad om deze risico??s aan te gaan beseffende dat de rest van het stadshart ook nog flink uit de begroting zal lopen. Of denkt u dat dat niet gebeurt? Ten tweede rijst de vraag wat u van plan bent met het bestuur en de directie van de Kom te gaan bespreken. Wat kunnen we verwachten op dit vlak? Zullen er personele consequenties optreden? Wanneer krijgen we daar meer over te horen en wanneer krijgen de werknemers van De Kom dit te horen?

Voorzitter, vooralsnog geen groen licht voor dit raadsstuk. Wij raden het college aan deze plannen te herzien en de grootse kijk te verruilen voor een realistische.

Dank u wel.

Martijn Stekelenburg

U bent hier