h

Waarom is de SP voor een Nieuwegeinse fairtrade gemeente?

9 augustus 2009

Waarom is de SP voor een Nieuwegeinse fairtrade gemeente?

In 2015 zal de extreme armoede in de wereld gehalveerd moeten zijn, volgens de millenniumdoelen. Alle landen, zowel arm als rijk, zijn deze doelen willen en wetens aangegaan alleen is het resultaat tot nog toe belabberd. De globalisering zoals die nu plaatsvindt, zal eerder leiden tot grotere tegenstellingen. De verschillen tussen arm rijk zijn nog nooit zo groot  geweest als nu. Honger en gebrek in een globaliserende wereld die rijk genoeg is dit te voorkomen, is onacceptabel.

Wat zijn de mondiale oorzaken van deze toestand?
- Liberalisering (macht door monopoly vorming levert niets op voor de kleinere coöperaties)
- Schulden (leningen aan de 3e wereld)
- Winstafvloeingen groter dan de investeringen
- Belastingvlucht
- Ecologisch overschot van rijke landen

Door de gevolgen hiervan ontstond erin de jaren ??50 een productiedump  en werden lokale boeren de dupe omdat het voedsel nagenoeg gratis verstrekt werd en trok men massaal naar gebieden waar de industrie was. Werelddelen zoals India merkten in begin ??70 jaren groei (8% welvaartstijging) maar lijdt men o.a. in China enorm onder het slechte milieu. Veel van de grondstoffen uit ontwikkelingslanden komt in het Westen terecht. Het probleem wordt versterkt door schuldenlast.

Ontwikkelingshulp tot nog toe heeft allen geleid tot nog grotere verschillen tussen arm en rijk, en is het de vraag waar het woord ??hulp? bieden voor staat en hoe maak je een goede verbinding?

Hoe denkt de SP de internationale armoede wél te halveren of zelfs op langere termijn uit te bannen? Door ontwikkelingssamenwerking. De oorzaak van armoede wordt geschapen in het Westen. Door goederen te sturen worden burgers afhankelijk van giften en is het dus meer zaak dat de mensen daar zelfstandiger worden om hun eigen problemen aan te pakken, met hulp uit het Westen natuurlijk. Vooral informatieve hulp en de juiste mensen naar deze landen laten gaan die daar mensen kunnen bijscholen. En dat doet de fairtrade-organisatie ook!

Criteria Fairtrade:
- De producenten (vaak boerenorganisaties uit ontwikkelingslanden) kunnen rekenen op een eerlijke prijs, die de kosten van een sociaal- en milieuverantwoorde productie dekt.
- De producenten ontvangen ook een extra ontwikkelingspremie, onafhankelijk van de wereldmarktprijs, om ontwikkelingsprojecten op te zetten in hun gemeenschap, bijvoorbeeld op het vlak van onderwijs, gezondheid, spaar- en kredietsystemen, wegenaanleg, aankoop van machines of organisatieversterking.
- De contracten met de koper of de invoerder worden zoveel mogelijk afgesloten voor een lange periode.
- Productie en de commercialisering ter plaatse gebeuren op een transparante manier.
- De arbeiders kunnen werken in menswaardige arbeidsomstandigheden. Dus beslist zonder kinder- en dwangarbeid en geen hongerlonen.
- Er wordt zorgvuldig omgegaan met het natuurlijk milieu waarin de exportproducten worden geteeld

een Fairtrade-gemeente betekent dat artikelen onder deze noemer hoog in het vaandel staan, en dat deze artikelen ten behoeve zijn voor een eerlijke handel met boeren in de derde wereld. Deze artikelen, bijvoorbeeld eten en drinken, worden verbouwd onder moeilijke omstandigheden en tegen een minimale vergoeding. Fairtrade zorgt ervoor dat juist de kleine boerencoöperaties en kleinschalige projecten een eerlijke prijs voor hun producten krijgen. Dit kan alleen door tussenhandelaren te omzeilen, die het grootste gedeelte van de winst opstrijken. Ook helpt men met kennis en advies om de regie bij de mensen te houden en het milieu zo min mogelijk te belasten.

Patrick van Ettekoven (kaderlid SP)

U bent hier