h

Het privacy debat is wél mogelijk!

11 maart 2019

Het privacy debat is wél mogelijk!

Op 24 januari was er, in een ver na middernacht uitgelopen raadsvergadering, een heftig debat over de gemeentelijke websites. Gemeentelijke web sites lekken onbedoeld gegevens naar onder andere Google en AddThis. Zo kan het gebeuren dat u bijvoorbeeld zoekt naar WMO-hulpmiddelen op de Geynwijs-site en daarna van Google advertenties voorgeschoteld krijgt over rollators of rolstoelen. De betrokken bedrijven worden gesommeerd de verzamelde data te vernietigen. En de gemeente gaat bezoekersstatistieken op een veilige manier verzamelen.

De door SP ingediende motie haalde een ruime meerderheid en de SP werd uitgenodigd om mee te denken over de uitvoering. Inmiddels heeft het college per brief afgelopen vrijdag laten weten dat de motie in zijn geheel uitgevoerd zal worden.

Dit is een bijzondere overwinning die een staartje moet krijgen. De politiek heeft nu met de bijzondere status van statistische bezoekersgegevens van websites van de overheid ingestemd. Met nieuwe technieken maken de Googles van deze wereld, van bezoekersgegevens- zeer gevoelige persoonlijke gegevens. Dit heeft voor veel meer websites gevolgen. De gemeente heeft allerlei samenwerkingsverbanden zoals de Reinigingsdienst Midden Nederland, de Veiligheidsregio Utrecht en de GGD die op dezelfde wijze risico’s kunnen veroorzaken voor uw privacy.Heeft het bezoek aan de website van uw huisarts, of de school van uw kinderen, of uw zorgverlener niet een soortgelijke status? Met het inzicht van dit besluit kunt u ook zelf aankloppen bij andere instanties.

De SP zal op gepaste momenten in de raad aandringen op soortgelijke maatregelen bij de samenwerkingsverbanden, maar laat u niet hinderen om met dit raadsbesluit in de hand ook zelf aldaar aan de bel te trekken.

De ochtend na het enigszins bloedig verlopen debat diende de SP schriftelijk vragen in over de privacy-gebreken in de communicatie bij Onderzoek en Statistiek. Inmiddels heeft het college geantwoord dat voortaan bij statistisch onderzoek vermeld zal worden dat deze gegevens door een commercieel bedrijf opgeslagen en verwerkt worden. Aan u de keuze of u dat wel of niet wilt! De overeenkomsten met die bedrijven zijn inmiddels juridisch in orde.

Politici, ambtenaren, bestuurders en beleidsmakers neigen naar naïviteit in de omgang met commerciële bedrijven. In het recente verleden zijn er voldoende voorbeelden van bedrijven die zich niet aan hun eigen leveringsvoorwaarden, gebruikersovereenkomsten of contracten hielden. Ook een verandering van de politieke kleur van uw overheid, ergens in de toekomst, kan risico's met zich meebrengen. In dit geval zeggen resultaten uit het verleden wel degelijk iets over de potentiële risico's in de toekomst. Wetgeving is belangrijk, maar lost niet alles op. Onnadenkend op linkjes  klikken maakt meer kapot dan u lief is!

De SP strijdt verder voor uw privacy. De SP stuurt aan op het beter betrekken van de gemeenteraad bij de besluitvorming rond de informatisering van de samenleving. Nadenken over techniek kan in politieke en menselijk termen wanneer we privacy, autonomie, veiligheid, invloed, integriteit, en dergelijke met elkaar moeten afwegen. Dat kan zonder te weten wat er allemaal technisch mogelijk is. De zogenaamde Technoreuzen moeten plaatsmaken en kunnen niet meer lekker gaan zitten hobbyen ten koste van onze privacy.

Frank van den Heuvel

Raadslid SP

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier