h

Mitros Margrietstraat perikelen

13 december 2021

Mitros Margrietstraat perikelen

De SP is altijd erg actief met het helpen van bewoners, die door hun woningcorporatie in de steek worden gelaten. Mitros is daarbij een veelvuldig opduikende naam. Niet zo verwonderlijk, want Mitros heeft een aardige woningvoorraad in Nieuwegein.

De meest recente kwestie betreft een paar bewoners van de Margrietstraat in Vreeswijk. De mensen hadden bijna wanhopig kontakt gezocht met onze hulpdienst, nadat ze voor de zoveelste keer waren aangelopen tegen een bureaucratische Mitrosmuur.

Bij ons bezoek aan de woonsitutatie, bleek dat Mitros de boel ongelooflijk had verwaarloosd. Zie ook onze eerdere berichtgeving.

De SP bemoeienis heeft geresulteerd in een hernieuwd contact met Mitros en de concrete toezegging, dat op korte termijn een aannemer  zal worden opgedragen alle geconstateerde gebreken op te lossen. In hoeverre die toezegging wordt nagekomen is uiteraard nog de vraag. Maar we blijven er bovenop zitten.

EG

Reactie toevoegen

U bent hier