h

SP vraagt opnieuw aandacht voor de situatie op de Sluyterslaan

28 november 2012

SP vraagt opnieuw aandacht voor de situatie op de Sluyterslaan

Deze week stond er een ingezonden brief van Mitros op de raadsagenda over de plannen voor het onderhoud op de Sluyterslaan. Naar aanleiding van de brief en de aankondiging van de bewonerscommissie dat ze het overleg met Mitros stopzette, heeft SP gevraagd om een nieuwe politieke avond waarin nog eens alle feiten op een rij worden gezet. Hopelijk zal dit in januari gebeuren. Tegen die tijd zal Mitros bekend hebben gemaakt hoe het onderhoud eruit zal gaan zien. Ook zal er uitslag zijn van een gezondheidskundig onderzoek waar de SP om gevraagd om een verband aan te tonen tussen gezondheidsklachten van bewoners en de slechte staat van de woningen.

Fractievoorzitter Stekelenburg verteld: 'Zeker nu de bewoners hebben aangegeven dat het overleg met Mitros nergens toe leidt, is het aan de gemeenteraad om de daad bij het woord te voegen. De motie die aangenomen is door de raad zal de wethouder aansporen om hier werk van de maken. Allereerst willen we dat de raad geïnformeerd is over de laatste stand van zaken. Vervolgens kunnen we kijken wat er verder dient te gebeuren. Voor de SP staat vast dat de leefomstandigheden van de bewoners snel dienen te verbeteren'.

U bent hier