h

Nieuwe fase

30 mei 2018

Nieuwe fase

Dus Nieuwegein heeft nu een nieuw college. En helemaal conform de wens van de VVD  is het een minder links (= minder sociaal), dus een stuk rechtser gezelschap.

Wat dat voor de Nieuwegein betekent zal de toekomst uitwijzen, maar per saldo is een rechtser beleid natuurlijk gewoon een slechter beleid. Met name voor hen die voor sociale voorzieningen en zorgverlening afhankelijk zijn van gemeentelijke instellingen, breken onzekere tijden aan.

De VVD profileert zich steeds meer als de partij van de tweedeling. Daar hebben ze het tegenwoordig over de “goede mensen” of "goed volk" tegenover de rest. Daar hebben ze het ook over het verder afknijpen van de bijstand, die alleen maar op “peil” kan blijven als je aantoonbaar je best doet tot de categorie van “goede mensen” te willen behoren. Kan je dat om wat voor reden niet, dan heb je pech, zoek je het grotendeels verder zelf maar uit en kan je best met veel minder toe. Bij de VVD is het allemaal óf je eigen verdienste, óf je eigen schuld.

De lokale Nieuwegeinse zetbazen van Rutte zullen vanzelf alles doen om hun Haagse baas zoveel mogelijk te behagen en hebben daarbij gezelschap van CDA,  Pvda, GL en Lokale Vernieuwing. En verwacht maar niet, dat die coalitiegenoten de neoliberale aspiraties van de Rutte meisjes en jongens in toom gaan houden. CDA en Lokale Vernieuwing staan nameiijk ook gewoon ordinaire rechtse politiek voor. 

En de Pvda, ooit in lang vervlogen tijden nog sociaal-democratisch, is verworden tot een onvervalste flexpartij: ze  buigt dan naar links, dan weer naar rechts, al naar gelang haar positie in het politieke krachtenveld. Als ze maar zo lang mogelijk  op het pluche kan blijven plakken.

De Nieuwegeinse politiek is daarmee een nieuwe, veel rechtsere fase ingegaan. Een fase die, wat de SP betreft, niet snel gernoeg voorbij kan zijn.

Emile Grivel

U bent hier