h

Minder??

17 februari 2016

Minder??

We mogen binnenkort weer naar de stembus. Het Oekraïne referendum komt er aan. Op 6 april kunnen we ons uitspreken voor of tegen het associatieverdrag met Oekraïne.

Veel mensen zullen dat wellicht een ‘ver van mijn bed’ onderwerp vinden. Maar niets is minder waar.
Door diverse verdragen, afspraken en overeenkomsten komt ‘ver weg’ in razend tempo ‘dichtbij’.
En dat is ook precies de bedoeling van de Euorpese opstellers en bedenkers van die verdragen.

Het raadgevende referendum (volksraadpleging) biedt iedere stemgerechtigde nu de mogelijkheid om zich daarover uit te spreken. Het is deze eeuw pas de tweede keer dat ons burgers wordt gevraagd om  ‘ja’ of ‘nee’ te stemmen over een bepaalde zaak.  En dat is dus best uniek te noemen.

Maar velen hebben nog een hele vieze smaak in de mond van dat eerste referendum in 2005, dat toen ging over de z.g. Europese grondwet. Met grote meerderheid werd die toen verworpen, waarna ‘Europa’ met enkele tekstuele vondsten die wet er in 2007 toch doorheen drukte. En de Nederlandse regering (kabinet Balkenende 4, van CDA, PvdA en CU) deed toen of dat de normaalste zaak van de wereld was - en weigerde een tweede referendum te organiseren.

Of de uitslag van het  komende referendum ook zo minachtend terzijde zal worden geschoven is nog maar de vraag. Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat de uitslag hoe dan ook gerespecteerd moet worden. Maar meerderheden in de Tweede Kamer, ja die vinden natuurlijk wel vaker iets.

Het opkomst percentage moet  in ieder geval minstens 30% bedragen wil het referendum rechtsgeldig zijn. Dus is het van het allergrootste belang dat zoveel mogelijk mensen deze unieke mogelijkheid aangrijpen om hun stem te laten horen.

Ondertussen lijkt het er echter wel op dat vanuit de landelijke politiek -en een aantal lokale overheden - een soort ontmoedigingsstrategie wordt gevolgd. En er dus van alles aan wordt gedaan om het stemmen  zo moeilijk mogelijk te maken. Er zijn n.l. politici die een referendum helemaal niet zien zitten. Die hun neus ophalen voor een raadpleging van het volk en van mening zijn dat om de 4 jaar stemmen voor een politiek bestuursorgaan meer dan voldoende is. En politici die bang zijn dat de uitslag van het referendum mogelijk anders uitvalt dan zij zelf graag zien. Die dus gebaat zijn bij een zo laag mogelijke opkomst. De truc: veel minder stemlokalen inrichten dan bijv. voor gemeenteraadsverkiezingen. En dan maar hopen dat -door het niet kunnen stemmen ‘vlak om de hoek’ – velen afzien van de gang naar het stemlokaal. Ontmoedigen dus, bewust proberen het democratische proces frustreren. Op dit moment blijkt uit onderzoek dat er voor het komende referendum zo'n 700 stemlokalen minder zullen worden ingericht.

Geen enkele politicus zal zeggen dat het de bedoeling is het referendum te dwarsbomen. Niemand zal toegeven dat referendum liever niet te willen en daarom het stemmen moeilijker te zullen maken. Ze hebben allemaal het democratische proces namelijk hoog in hun vaandel staan. Maar als het aantal stemlokalen op 6 april naar beneden is bijgesteld is wel duidelijk, hoe er over de komende volksraadpleging wordt gedacht.
Desondanks: ga stemmen op 6 april, laat deze kans niet voorbijgaan. Je weet  nooit of - en wanneer die zich weer  aandient.

Nieuwegein had bij de laatste verkiezingen (maart 2014) 37 stemlokalen ingericht.

Tot slot:
zie ook deze link.

Emile Grivel

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier