h

Energiearmoede: SP voorstel aangenomen

28 november 2021

Energiearmoede: SP voorstel aangenomen

Al jaren zet SP energiearmoede op de agenda. Steeds werd verwezen naar de ‘Warmtetransitievisie’ waarin ‘alles’ geregeld zou worden. Maar deze visie liet lang op zich wachten. De gemeente was druk met aardwarmte. De weerstand tegen aardwarmte koste zoveel tijd van de wethouder en ambtenaren, dat de warmtetransitievisie een jaartje in de kast lag. Zo hoorden we van betrokkenen.

De Warmtetransitievisie is een verplicht nummertje, opgelegd door de klimaatwet. En moet uiterlijk komende maand in elke gemeente vastgesteld zijn. Het doel is om iedereen van het gas af te krijgen. Ik herinner mij nog de aanleg van het gas. Bedenk eens wat een gigantische operatie er in de jaren 60 uitgevoerd moest worden om zoveel mogelijk woningen van gas te voorzien. Een onvoorstelbare prestatie, waar we toen gewoon mee aan de slag gingen. Ook, omdat het ondermeer beter was voor de volksgezondheid om huizen goed te verwarmen. Weg met vocht en schimmel.

Nu is het gas op en zitten veel Groningers met de kapotte huizen. Er zijn miljarden aan het gas verdiend, waar niet alleen Nederland ook veel welvaart aan te danken heeft, maar waarvan vooral ook aandeelhouders van Shell c.s. stinkend rijk geworden zijn. En net zoals bij het toeslagenschandaal worden de aardbevingsslachtoffers tot op het bot getreiterd. Consultants lopen financieel binnen van de adviezen, de gedupeerden hebben het nakijken.

De gaskraan gaat dicht. Nee, niet aanstaande voorjaar. Want dan zou de pleuris echt uitbreken. Nee, de kraan gaat heel langzaam dicht. Tegen de Groningers wordt gezegd dat het gas oppompen wordt beëindigd. Maar vanwege vermeende geopolitieke spelletjes gaat het oppompen in Groningen nog wél even door. Dus voorlopig komt er nog aardgas uit de kraan. Sorry, de prijs loopt alleen een beetje uit de hand….

Door de uit de bocht vliegende gasprijs worden plotseling veel meer mensen geraakt door energiearmoede. Er zijn echter gezinnen, die al jaren in de kou zitten. Vooral omdat ze in slechte, moeilijk te verwarmen huizen wonen. Maar nu de gasprijs ook de middenklasse begint te raken, krijgt het plotseling alle aandacht van het politieke ‘midden’…..

Terug naar de Warmtetransitievisie. De bedoeling is dat we voortvarend voor 2040 wijk voor wijk aanpakken om mensen over te zetten op een andere, betaalbare, warmtebron.

In de visie die er nu ligt ontbreekt het vooral aan … ‘visie’. De GL wethouder wordt ervan verdacht dat ze wel veel meer had gewild, maar dat VVD en CDA een blok aan het been zijn. VVD/CDA willen alleen groen voor de poen van hun achterban. De rijken moeten er rijker van worden. Groen Rechts is niks meer dan ‘frissgroene’ verf op een ouwe, stinkende diesel.

Bij de voorbespreking van de warmtetransitievisie had de SP fractie aangekondigd om met een motie over energiearmoede te komen. Deze motie is in de raadsvergadering van 25 november j.l. aangenomen. Uiteraard waren alleen VVD/CDA tegen.

De insteek van de motie is dat de hele warmtetransitie niet kan slagen als het armere deel van de inwoners niet mee kan doen.

Met de motie moet het college nu onderzoek doen naar de omvang van het probleem onder 3 groepen huishoudens: 1) woningcorporatiehuurders, 2) particuliere huurders, en 3) woningbezitters met een laag inkomen.

Voor elk van deze groepen moeten er in het eerste kwartaal van 2022 mogelijke oplossingen geïnventariseerd worden waarna de nieuwe raad deze kan bespreken in het 2e kwartaal. Vervolgens moeten de oplossingen meegenomen worden in de begroting voor 2023.

Dit is natuurlijk allemaal veel te traag. En alles is afhankelijk van de per definitie niet toereikende middelen die van de nieuwe regering moeten komen.

Een nieuwe regering met waarschijnlijk VVD/CDA, die alleen miljarden naar grote bedrijven wil sluizen en vooral de armen het land uit willen jagen.

Laten we hopen dat de aangenomen motie een stapje in de goede richting is.

Met kameraadschappelijke groet,
Frank van den Heuvel
SP fractievoorzitter.

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier