h

Boerenopstand anno 2019

1 oktober 2019

Boerenopstand anno 2019

Foto: SP

Dinsdag 1 oktober 2019 was de dag van de eerste opstand van boeren in Nederland sinds dertig jaar, de NOS deed er zelfs live verslag van.
De aanleiding tot het massale protest is de dreiging van een grote sanering van de veeteeltsector tot wel 50 procent, als D66 haar zin krijgt. De helft minder varkens en kippen, en voilá, het probleem zou zijn opgelost, minder stikstof in de lucht.

Nu weten wij, dat nuances ver te zoeken zijn in de berichtgeving in de media, maar deze oplossing verdient toch wel de Ignobelprijs voor het leggen van de vinger zo ver mogelijk naast de wond. Om te beginnen zijn er tientallen oorzaken voor milieuvervuiling, die voornamelijk komen uit fabrieksschoorstenen, uitlaten van vervoersmiddelen, afval dat niet goed verwerkt wordt en inderdaad, ook de intensieve veehouderij. Het is nooit één stofje, en één oorzaak. Dus in die zin is het boerenprotest terecht. Maar er zijn teveel storende elementen die een wazig beeld creëren. Om te beginnen een politieke partij die op verlies staat, en denkt, kom, laten we eens een knuppel in het hoenderhok gooien. Succes verzekerd. En nu maar hopen op stemmenwinst, D66!

Dan de angst van heel politiek Den Haag voor maatschappelijke onrust. Die moet onmiddellijk op kokkiaanse wijze gesmoord worden. Lang leve het poldermodel. Praat ze naar de mond, en voer morgen toch gewoon je eigen maatregelen door. Een kind kan de was doen. En het Nederlandse volk stinkt er massaal in. Ooit noemden wij dit 'repressieve tolerantie' ergens ver weg in de jaren zeventig.

Nu wil het geval dat de SP dit jaar een prachtig rapport heeft gepubliceerd, genaamd Aarde, boer en consument verdienen beter. Dit rapport noemt man en paard en komt met reële oplossingen, die de schade niet eenzijdig bij de boer, en de consument leggen. Want voor we het weten gaat het grootkapitaal er weer met de winst vandoor, zonder een centje pijn, als grootste milieuvervuilers.

Zelf ben ik van mening dat we massaal over moeten stappen op biologisch-dynamische landbouw. Die is goed voor iedereen, boer, dier, aarde en consument. Dan verdienen we met zijn allen wat minder, maar laten we straks een bewoonbare aarde achter voor ons nageslacht. Hierover heb ik vier jaar geleden een zeer indrukwekkende IDFA-bekroonde documentaire gezien. De hoofdpersoon is een 80-jarige Deense boer, die deze methode toepast, met heel veel moeite, offers en tegenwerking door de Deense overheid. Hij is ervan overtuigd dat hij toekomst maakt. De titel getuigt daarvan: Good things await. Op internet nog steeds te zien via deze link: https://vimeo.com/138468893

Het SP rapport Aarde, boer en consument verdienen beter is voor elke geïnteresseerde te downloaden, of te krijgen via het actieteam. Stuur een mailtje naar nieuwegein@sp.nl en u krijgt het gratis thuisbezorgd.

Caroly van Oostende
Afdelingsvoorzitter

U bent hier