h

Raad van nieuwegein bekent geen kleur over klimaat

9 november 2018

Raad van nieuwegein bekent geen kleur over klimaat

SP diende donderdagavond een motie in om vanuit Nieuwegein een duidelijk signaal naar Den Haag te sturen dat men daar door moet pakken met de klimaatwet. Raad en college van Nieuwegein kloppen zichzelf graag op de borst met alle ambities en plannen voor Energieneutraliteit en Klimaatneutraliteit. " Nieuwegein loopt voorop met vooruitstrevend beleid.", dat is prima wanneer de kosten daarvan niet bij de armsten in de samenleving worden neergelegd. De raad leek het hier niet mee eens te zijn en stemde tegen.

De voorgenomen maatregelen treffen voornamelijk onze inwoners en hun woningen omdat Nieuwegein weinig invloed heeft op de mobiliteit om onze stad (snelwegen) en weinig industrie en zeer weinig agrarische activiteiten. Via de woningcorporaties komen deze kosten ook bij de sociale huurders terecht. Voor het draagvlak voor Energieneutraal en Klimaatneutraal in onze stad is het noodzakelijk dat landelijk de grootste vervuilers en sterkste schouders een flinke bijdrage leveren.

Volgens recente cijfers nemen in Nederland de armoede en het risico op armoede toe. We kunnen deze mensen niet vragen om mee te betalen aan maatregelen tegen klimaatverandering en milieubederf. De grootste veroorzakers moeten aangesproken worden op hun verantwoordelijkheid. Inmiddels wordt bij VNO-NCW (de werkgeversclub) feest gevierd omdat er geen concrete eisen gesteld worden aan de bijdragen van de industrie aan de klimaatwet. De VVD-er Wiebes verscheen stoer op het journaal met de mededeling dat de industrie niet de 1 miljard subsidie krijgt die het eiste. Maar hij vertelde er niet bij dat de industrie dus niets hoeft te doen. Het polderen heeft aan de klimaattafels zijn grens bereikt. Het is duidelijk dat er van de industrie geen vrijwillige inspanning voor een beter klimaat komt.

De grootste bedrijven zijn verreweg de grootste vervuilers en daar is met de minste inspanning de grootste CO2 besparing te boeken. Het populaire korter douchen en minder vlees eten zijn daarbij vergeleken regendruppeltjes in de oceaan. Ondertussen lobbyt de industrie succesvol bij het kabinet voor uitzonderingen en dreigt het anders productie naar vuile landen te verhuizen.

De SP ziet het als een groot gevaar voor het draagvlak van hoognodige maatregelen dat aan de industrie niet dezelfde eisen gesteld worden als aan de rest van de samenleving.

In de motie vroeg de SP het college om in een brief bij het kabinet aan te dringen om:

  1. Niet langer te talmen met het aannemen van een klimaatwet
  2. In die wet eisen te stellen aan de bijdragen van verschillende sectoren die in verhouding staan tot de feitelijke emissies;
  3. Vanwege het principe dat "de vervuiler betaald" en "de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen" niet wacht op een coöperatieve houding van polderpartijen.

 

Naast de SP stemden alleen Groen Links, Groep Verdam en de Stadspartij Nuwegein voor. Het is duidelijk dat meerdere partijen in de raad niet goed op de hoogte zijn van de behandeling van de klimaatwet in de Tweede Kamer en de onenigheid aan de klimaattafels. Of zou het misschien te lastig zijn om de eigen partij in de regering af te vallen? Politieke moed is ver te zoeken.

Uiteindelijk moeten nu de kansarmen ook voor de klimaatmaatregelen de rekening betalen. Dat is voor de klimaatsceptici de uitgelezen kans om op kosten van onze kinderen hun verkwistende leefstijl vol te houden. De "dikke ikke" eerst!

De SP zal in de Nieuwegeinse raad blijven strijden voor een rechtvaardig klimaatbeleid. Eerlijk is dat de grootste vervuilers het eerst aangepakt worden en de eerlijke hoofdprijs betalen voor tientallen jaren ongehinderde milieuvervuiling.

Frank van den Heuvel

Raadslid

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier