h

De leugen regeert....

11 oktober 2018

De leugen regeert....

Ooit een uitspraak gedaan door Beatrix in haar rol als koningin, later de titel van een televisie programma over media. Maar het is  juist nu meer dan ooit van toepassing  op de aanvoerder van alle kabinetten Rutte.

Want Nederland zit opgezadeld met een minister-president die bijkans een jaar lang steeds weer nieuwe argumenten liet opploppen (verzinnen)  om zijn standpunt inzake de D-belasting te “onderbouwen”.

Ik verwijs naar deze fijne column van RTL-Z, met betrekking tot het kabinet toch een vrij onverdachte bron.

“En zo ontmaskerde Unilever zijn grootste politieke bondgenoot op een vrijdagochtend in oktober. De premier van Nederland had een jaar lang gelogen over zijn motieven”.

Daar staat het: de Nederlandse VVD premier Mark Rutte heeft een jaar lang glashard gelogen....
Je mag verwachten dat het parlement hier echt “geschokt” op zou reageren. Dat de coalitiepartners van Rutte en zijn VVD  zich beduveld zouden voelen en als de wiederweerga boos de stekker uit dit kabinet van deze charlatan premier, die ook al “moreel corrupt” is genoemd,  zouden trekken.

Maar niets van dit alles.  Het parlement is altijd zeer snel “geschokt”, vooral bij  berichten over uitkeringsfraude, of ongecontroleerde WW uitkeringen.  Maar dit…... liegen, beduvelen, onwaarheden, onjuiste informatie verstrekken, het maakt politiek tegenwoordig geen bal meer uit, het is in Nederland allang geen politieke doodzonde meer.  Dus daar schrikken veel dames en heren in de Tweede Kamer echt niet meer van.
Niet zo gek trouwens, als je bedenkt dat de grootste partij in de Tweede Kamer al jarenlang fiere koploper is in kleine en grotere schandalen en misdrijven, al dan niet met een rechterlijk vonnis tot gevolg. Het is een soort gewenningsproces, men kijkt er niet meer van op, laat staan dat men zich er nog druk om maakt.
Pluchebelang boven alles.  Blijf zitten waar je zit en verroer je niet. Het is het failliet van de parlementaire democratie.

Benieuwd of al die scholieren die binnenkort op kosten van juist dit pluche-plak-kabinet door het parlement worden gejaagd in het kader van een lesje “parlementaire democratie” , ook verteld zal worden over het misbruik  van die democratie. De voorbeelden daarvan liggen voor het oprapen. Vanaf 2010 tot en met de dag van vandaag.

Emile Grivel

U bent hier