h

Het Geynwijs drama

8 oktober 2017

Het Geynwijs drama

Het is zover. Het college, cq. verantwoordelijk pvda  wethouder Adriani, is na jaren doormodderen eindelijk tot de conclusie gekomen dat Geynwijs niet aan de verwachtingen heeft voldaan.

Niet kon voldoen ook. Nieuwegein werd, net als de andere gemeenten, door het pvda-vvd kabinet met een welhaast onmogelijke opdracht opgezadeld en verantwoordelijk gemaakt voor de zorg dicht bij huis.

De daartoe in 2015 met steun van de gemeenteraad opgetuigde  Stichting Geynwijs kon in het begin haar tekortkomingen nog wijten aan kinderziekten en aanloopproblemen.
Maar  in de loop van 2016 bleek uit verschillende onderzoeken, waaronder een uitgebreide enquête van de SP zelf, dat het nog te veel kommer en kwel was met Geynwijs. De vraag rijst dan ook, waarom er toen niet direct stringenter is ingegrepen. De wanhoopsverhalen deden immers al volop de ronde!
Zeker, er werden personele wijzigingen doorgevoerd, er werd meer geld  vrijgemaakt, maar toch bleek dat allemaal slechts de bekende  druppel op de gloeiende plaat.

Ontegenzeggelijk gingen er ook zaken wél goed bij Geynwijs. Waren er mensen tevreden over hun contacten met Geynwijs, zoals dat natuurlijk ook volkomen normaal zou moeten zijn.
Maar juist zij, die aanliepen tegen bureaucratische muren van onbegrip, zich niet gehoord of begrepen voelden, zij die iedere keer te maken kregen met ogenschijnlijk ambtelijke willekeur en steeds verder in hun ellendige zorgsituatie verstrikt raakten klopten te vaak tevergeefs aan bij de Stichting Geynwijs. De Stichting juist, die namens de gemeente Nieuwegein haar inwoners zou moeten helpen om zorgproblemen zoveel mogelijk op te lossen, dan wel de narigheid in ieder geval te verminderen. En daar faalde Geynwijs op een vreselijke manier hopeloos.

In hoeverre de maatregel  om Geynwijs direct onder de hoede van de gemeente te brengen een verbetering zal betekenen is vanzelf niet te voorspellen. Het is ook allemaal nog in voorbereiding, er wordt aan gewerkt heet het.

Wellicht draaien de lokale politieke molens gewoonweg veel te traag. En hebben mensen die daar met hun zorgsituatie van afhankelijk zijn klaarblijkelijk  gewoon vette pech.
Als dat zo is, dan werkt de politiek niet naar behoren, om het maar zeer voorzichtig - en politiek te formuleren.

Emile Grivel
SP Actieteam

U bent hier