h

Dít is ook Nieuwegein…

1 juli 2017

Dít is ook Nieuwegein…

Het gaat goed in Nederland. Media en veel politici roepen om het hardst dat de crisis voorbij is en dat dit landje weer wordt opgestuwd in de economische vaart der volkeren. Het kan allemaal niet op.

Ook Nieuwegein deelt in al die voorspoed, zo lijkt het.  Het best komt dat tot uiting in de wijze waarop publicitair het stadshart “in de markt” wordt gezet. Het centrum met City Plaza heet nu “City”. Het Stadshuis bevindt zich dus in de ”City”. Het zal ook in datzelfde  Stadshuis zijn waar deze grootstedelijke fantasieën het zicht op de dagelijkse werkelijkheid grotendeels lijkt te hebben vertroebeld.

Want hoe anders is het verklaarbaar dat achter die façade van z.g. ongekend vermeend stedelijk geluk zich toch een wereld bevindt waar het niet allemaal koek en ei is, waar mensen moeten sprokkelen en soebatten om bijvoorbeeld een beetje fatsoenlijke zorgondersteuning te krijgen.
En bekend is dat het krijgen van de juiste ondersteuning en zorg  op maat in Nieuwegein zeker niet automatisch een uitgemaakte zaak is. Integendeel zelfs….

Er zijn mensen die inmiddels de afgelopen jaren volledig verdwaald zijn geraakt in een Nieuwegeins ambtelijk labyrint van grootstedelijke allure. Die zich te pletter zijn gelopen op  stadsmuren van onwetendheid, onwil misschien of simpelweg veel dommigheid.

Mensen met een waslijst aan aandoeningen die al jaren schreeuwen om hulp maar steeds verder zijn weggezakt in dat zuigende moeras van een  zompige Nieuwegeinse bureaucratie en ambtelijke willekeur zonder dat  iemand een  échte helpende hand wil bieden.

Een jarenlange confrontatie met ogenschijnlijk kille uitvoerders die gespeend lijken te zijn van enig inlevingsvermogen en klaarblijkelijk de capaciteit ontberen om zich ook maar een beetje te verplaatsen in de situatie van een ander die zo dringend hulp nodig heeft . En waar de stress van dat zeer oneerlijke gevecht heeft geleid tot één fatale dramatische afloop…..

Onthutsend is het dat die ambtelijke mallemolen richting nabestaanden ook na deze recente verschrikkelijke  wending, gewoon meedogenloos zakelijk doordraait. Koud en kil, vasthoudend aan starre regels en procedures en bijhorend taalgebruik. En waar de écht verantwoordelijken ogenschijnlijk schouderophalend de achterblijvers de rug blijven toekeren.

Dát is ook Nieuwegein dat  zich zo graag positief naar de buitenwereld wil profileren en haar centrum in dat kader  “City” noemt. Maar waar men er niet in slaagt fatsoenlijk, beschaafd en vooral medemenselijk naar sommige inwoners om te zien.

Schande!

Emile Grivel
SP Bestuur

U bent hier