h

In Nieuwegein....

26 april 2017

In Nieuwegein....

..... wordt al ruim drie jaar heel  hard gewerkt aan het beperken van de schade die het Haagse beleid in de samenleving aanricht. Met name kinderen uit gezinnen met een inkomen rond het sociaal minimum hebben de aandacht. Zij zijn de dupe van de asociale landelijke politiek.

Ik hoef de naam niet te noemen van de partij die daar mede verantwoordelijk voor is en die daar ook keihard op afgerekend is bij de verkiezingen van maart jl.

In Nieuwegein steekt wethouder Martijn Stekelenburg zijn nek uit.  Geen makkelijke opgave. Er is immers veel minder geld om te doen wat hij wil doen.  Maar het lukt hem.  De SP-fractie heeft er alle vertrouwen in dat hij, waar mogelijk is, zoekt naar manieren om voor elk Nieuwegeins kind zoveel mogelijk de klappen vanuit Den Haag op te vangen.

De SP fractie zag dan ook geen enkele reden om donderdag  20 april bij de raadsvergadering een motie te steunen die door de PvdA fractie werd  ingediend (nu is de naam van betreffende partij toch gevallen). In de motie werd opgeroepen om haast te maken met het verstrekken van een stadspas aan kinderen in gezinnen in de schuldhulpverlening. Een volledig overbodige motie, zoals al snel bleek.  

Meer vertrouwen in het lokale beleid en een kritischer toon naar het landelijke beleid van de afgelopen jaren, zou de Nieuwegeinse  PvdA fractie sieren.

Intussen wordt in Nieuwegein voortdurend hard gewerkt aan een zo sociaal mogelijk beleid.

Marian Bijvoet, raadslid

U bent hier